Riječi olakšanja i oslobađanja od briga su…

Riječi olakšanja i oslobađanja od  briga su: LA ILAHE ILLALLAHUL-HALIMUL-KERIM, LA ILAHE ILLALLAHUL-´ALIJJUL-AZIM, LA ILAHE ILLALLAHU RABUS-SEMAVATIS SEB´I, VE RABBIL-´ARŠIL-KERIM“ (Nema boga osim Allaha, Blagog i Plemenitog; nema boga osim Allaha, Uzvišenog i Moćnog; nema boga osim Allaha, Gospodara sedam nebesa i Gospodara plemenitog ´Arša).

Izvor: Sujutijeva zbirka hadisa (Sahih i Hasen)

Obrada: putem-islama.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara