• Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Čovjek neće izgovoriti:La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh; lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir – iskreno, iz dna duše, potvrđujući srcem svoje izgovaranje – a da se neće pootvarati sva nebeska vrata kako bi Uzvišeni Allah pogledao u onoga što je ove riječi izgovorio, a onaj u koga pogleda Uzvišeni Allah, dat će mu ono što traži!” (Sunen Nesai el-Kubra, br. 9856)

• Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ko u jednom danu stotinu puta izgovori: La ilahe illallah vahdehu la šerike leh; lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir – kao da je oslobodio deset robova, bit će mu upisano stotinu dobrih djela, a izbrisano stotinu loših, i niko ne može ništa bolje uraditi izuzev onoga ko to više puta izgovori!” (Muvetta, br. 488; muttefekun alejhi)
_________________________________________

Allahu najdraže riječi, koje će biti najvrednije djelo na Sudnjem danu i koje brišu grijehe pa makar ih bilo kao morske pjene

• Od Ebu Zerra, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao mi je: ‘Hoćeš li da ti kažem koje su riječi najdraže Allahu? Zaista su Allahu najdraže riječi:SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI – Neka je slavljen i hvaljen Uzvišeni Allah.” (Muslim)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko ujutro i navečer prouči stotinu puta SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI – niko na Sudnjem danu neće imati bolje djelo od njega, osim onoga ko isto prouči ili još više.” (Muslim)

• Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem: “Ko u toku jednog dana izgovori stotinu puta:SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI – Neka je slavljen i hvaljen Uzvišeni Allah – oprošteni su mu grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene.” (Muttefekun alejhi)

NUM

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara