Rus prešao na Islam nakon što je vidio meleke u Afganistanu

Ispričaću vam istinitu priču koju mi je ispričao moj rođak Muhamed Karva. Ovaj događaj se desio u martu 2000. godine. Muhamed je tehničar u firmi koja proizvodi tepihe. Upoznao je Rusa koji živi u Njemačkoj. Rus je došao u firmu zbog određenih mjernih skali. Rus je upitao Muhameda da li je on musliman i da li obavlja svoj namaz na vrijeme, Muhamed je bio zbunjen – Zašto ga Rus ovo pita? Rus mu zatim pokaza svoju putovnicu koja pokaza da je i on musliman. Zatim mu Rus ispriča ovu priču:

On je bio vojnik u Afganistanu i borio se protiv muslimana. Bio je u oklopljenom vozilu koje je bilo upereno prema muslimanskim bunkerima. Zatim je vidio četiri bijela konja na kojima su jahala četiri čovjeka u izrazito bijeloj odjeći. On se počeo smijati zajedno sa svojim drugovima, kakve su šanse da ova četiri konjanika uđu u borbu protiv ovog vozila? A onda odjednom, ova četiri konja su raširila svoja krila…Rus je bio totalno šokiran – okrenuo je vozilo i vratio se Ruskoj bazi. On i njegovi drugovi su od tad primili Islam. Također je spomenuo da je njegovih osam drugova iz pješaštva vidjelo druge različite stvari i također su prešli na Islam.

Nije mogao živjeti u Rusiji jer bi ga ubili pa se preselio u Njemačku gdje danas radi. Rus je također izvadio mali džepni Kur’an i izrecitira ajete gdje Allah kaže kako je Poslao meleke u pomoć malobrojnim muslimanima, on vjeruje da je to ono što je vidio kada je bio u vozilu.

  • Allah vas je pomogao i na Bedru,* kada ste bili malobrojni – zato se bojte Allaha, da biste bili zahvalni –
  • kad si ti rekao vjernicima: “Zar vam neće biti dovoljno da vam Gospodar vaš tri hiljade meleka u pomoć pošalje?
  • Hoće! Ako budete izdržljivi i poslušni, i ako vas oni napadnu odmah, Gospodar vaš će vam poslati u pomoć pet hiljada meleka, sve obilježenih.”
  • To je Allah učinio da vas obraduje i da time pouzdanje u srca vaša ulije – a pobjeda dolazi samo od Allaha, Silnoga i Mudroga ( Ali -Imran 123-126)

Prijevod i obrada: svjetlo-dunjaluka.com

 

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara