Muhjid-din ibn ‘Arebi, k.s., pripovjeda:

Desilo se jednom od naših šejhova stanovnika Muvazene u Maroku kako je sultan protiv njega podigao optužnicu čiji sadržaj iziskuje njegovo smaknuće, pa naredi da se okovan izvede pred svijet i upita narod šta misli o njemu, a svi već bijahu jednoglasni da ga treba ubiti, proglasivši ga otpadnikom od vjere. Dok su ga tako vodili putem ugleda šejh nekog

ćovjeka kako prodaje hljeb, pa mu se obrati ,,Daj mi u zajam pola somuna“, pa mu čovjek dade, a on ga kao sadaku udjeli jednom od prolaznika. Povedoše ga tako pred svjetinu, a upravnik grada, koji ga je od sviju najviše mrzio, reče da ako ljudi kažu ono što se o njemu govori smaknut će ga na najopakiji način. Konačno, upita upravitelj okupljeni svijet: ,,O ljudi Marakeša, šta velite o ovom čovjeku?!“, kad svi u isti glas uzviknuše: ,,On je pošten i dobar“ Upravitelj se začudi, a šejh mu reče:

,,Ne čudi se, stvar ova nije čudna. Koja srdžba je veća, ona od pola somuna ili pola datule?“ Vele: ,,Pola somuna“, pa šejh reče: ,,Tvoju srdžbu i srdžbu ovog skupa odbio sam s pola somuna, jer Vjerovjesnik, s.a.v.s., kaže:

’Čuvajte se Vatre pa makar i sa pola hurme!’, a rekao je i: ‘Sadaka gasi srdžbu Rabba (Gospodara) i odagnava smrt lošu’, Allah je to i uradio, odagnavši od mene šerr (Zlo) vaše i smrt lošu s pola somuna. Moja sadaka odista je veéa od pola hurme, a vaša srdžba manja od gnjeva Vatre i srdžbe Rabbove.“ I prisutni se začudiše snazi njegova imana.

Obrada: putem-islama.com

Izvor: Riznica mudrosti (Husejn ef. Čajlaković)

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara