Salavatom do snoviđenja Poslanika, s.a.v.s (dva slučaja)

Rekao je Uzvišeni:” Uistinu Allah i meleki Njegovi donose salavat na Vjerovjesnika. O vjernici, donosite i vi na njega salavat i selam” (El-Ahzab, 56)
Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Muhamed, s.a.v.s., rekao: Ko na mene jedanput donese salavat, Allah će na njega deset puta.” (Tirmizi)

Ovaj časni ajet nam dovoljno ukazuje koja je blagodat donositi što više salavata i selama na Poslanika, s.a.v.s., i njegovu porodicu? Većina nas donosi salavate na Poslanika, s.a.v.s., kada smo na hutbi ili nekom predavanju, pa kada predavač spomene Poslanika uz salavat, tada se i mi sjetimo. Da, ovo je istina, uglavnom se tada sjećamo salavatom Poslanika, s.a.v.s. Zapamtimo, jedini imperativ koji nam je došao od strane Allaha Uzvišenog u čijem izvršavanju sudjeluje i Allah Uzvišeni je donošenje salavata na Allahova Poslanika, s.a.v.s., što svakako ukazuje na važnost i značaj toga imperativa, ali i vrijednost njegova izvršavanja.

Navest ćemo vam dvije kratke priče iz kojih se može izvući samo pouka. Oba slučaja su tako jednostavna, svako od nas mogao bi da bude na mjestima tih osoba iz priča, uz malo truda i iskrenosti. Oba slučaja, prenio nam je šejh Muhamed Hasan, jedan od vodećih egipatskih učenjaka i daija.

Na jednom svom predavanju, ispričao je sljedeće: ”Došla mi je djevojka, imala je negdje oko 16 godina. Ona je došla da mi ispriča, kako je vidjela Poslanika, s.a.v.s., u snu i to nekoliko puta. Osjećao sam se tako malim i poniženim, subhanaAllah, koja čast. Uglavnom, ono što je bitno ovdje da naglasim, jeste kad sam je upitao: ”Dijete moje, koliko puta svaki dan doneseš salavata na Poslanika, s.a.v.s.? A ona mi odgovori: ‘Šejh Muhamed, oko 10.000 puta dnevno’’ Da, a imala je samo oko 16 godina. Zar nije zaslužila da vidi svog Poslanika u snu, kojeg njen jezik stalno spominje? Jer neki odu da posjete Poslanika, s.a.v.s. (u Medini) a nekima on dođe i posjeti ih u snu. Istinu je rekao Poslanik, s.a.v.s.: Ko me u snu vidi, zaista me je vidio, jer se šejtan ne može u mom liku pojaviti.” (Buharija)

Drugi slučaj. Posjetio sam jedno naše selo na nagovor jednog od naših učenika, zamolio me je da dođem, jer je to njegova majka tražila, nešto se nije baš najbolje osjećala, tražila je da dođem i da ih posjetim. Kad smo stigli, ušli smo u kuću od pečene cigle, stara gradnja. U kući sam zatekao staru majku, imala je između 80 i 90 godina. Prvo što sam primijetio kod ove naše majke, jeste da nema sekunde a da ne donosi salavat i selam na Poslanika, s.a.v.s., stalno je njen jezik bio u pokretu. Zaželjela mi je dobrodošlicu i njen jezik odmah prelazi na donošenje salavata na Poslanika, s.a.v.s. Upitao sam je: ”Majko, šta te boli, u čemu je problem, imam prijatelja doktora, iduće sedmice, ako Bog da, će te posjetiti”? Starica me pogleda ma reče: ”Sine, znam ja koja je boles,t a znam i lijek za nju, sinko moj, prošle su već tri noći kako nisam vidjela Poslanika, s.a.v.s., u snu. Tri noći nisam ga vidjela, pa sam se od tuge razboljela, ne boli mene tijelo, mene duša boli.”
Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Allah, uistinu, ne gleda u vasa tijela niti u vas izgled, nego gleda u vasa srca.” (Muslim)

Saudin Cokoja

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara