Šejh i ljudi razgovaraju sa džinom i traže pomoć od njega

Pitanje: Moj muž mi je rekao da u njegovoj državi oni pričaju sa džinom uključujući i šejha, također traže pomoć od njega. Kada sam mu rekla da je to haram on je rekao da je halal jer i šejh to čini. Da li mi možete dati neki dokaz za ovo?

Odgovor: Traženje pomoći od džina ili okretanje njima, traženje pomoći od njih ili ispunjavanje nečije želje da se nekome naudi je širk. Jer to je vrsta uzajamne usluge gdje džin odgovara na zahtjeve čovjeka koje traži od njega a čovjek zauzvrat štuje džina.

Allah kaže:

A na Dan kada On sve sakupi: “O skupe šejtanski, vi ste mnoge ljude zaveli!” – “Gospodaru naš,” – reći će ljudi, štićenici njihovi – “mi smo jedni drugima bili od koristi i stigli smo do roka našeg koji si nam odredio Ti!” – “Vatra će biti prebivalište vaše” – reći će On – “u njoj ćete vječno ostati, osim ako Allah drugačije ne odredi.” Gospodar tvoj je zaista Mudri i Sveznajući. (6:128)

Tako isto Mi prepuštamo vlast jednim silnicima nad drugim zbog onoga što su zaradili. (6:129)

i bilo je ljudi koji su pomoć od džina tražili, pa su im tako obijest povećali; (72:6)

Ako čovjek traži pomoć od džina da naudi drugoj osobi ili ako traži zaštitu od džina da ga zaštiti od zla druge osobe, sve ovo spada u širk. Ko god čini ovo svi njegovi namazi i post su nevažeći, jer Allah kaže:

A tebi, i onima prije tebe objavljeno je: Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja djela će sigurno propasti, a ti ćeš izgubljen biti.” (39:65)

Kad ovakva osoba umre ne treba joj klanjati dženazu niti bi trebala biti ukopana na muslimanskom mezarju.

Odgovorio: Šejh Muhammed Salih El-Munedžid | islamqa

Prijevod i obrada: svjetlo-dunjaluka.com

 

 

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara