Šejtanova djeca mnogobrojna, ali je njih devetero najistaknutije

Omer, r.a., je rekao da su šejtanova djeca mnogobrojna, ali da je njih devetero najistaknutije: Zalituun, Wasiin, Laquus, Ra’waan, Haffaf, Murrah, Mussawwit, Dassim, Walha. (tačnost spomenutih imena nemožemo potrvditi, kao što sa sigurnošču nemožemo tvrditi da ih je spomenuo Omer, r.a., što ne dovodi u namjeru našu namjeru; ukazivanje na situacije u kojima džini djeluju i stanja tim djelovanjem izazivaju.)

Zalituun sjedi na ulicamam, i u prodavnicama, sa svojim sljedbenicima, smišljajuči pakosti i zlo, odvodeči Allah-ove d.ž. robove sa pravoga puta;

Wasiinov je posao da utječe na ljude na takav način da ih njihovo vlastito djelovanje odvede u propast, i daleko od njihovog Gospodara;

Laquusova obaveza je da djeluje u cilju uljepšavanja vatropoklonstva i da zaštiti od nestajanja ovu formu obožavanja, i tako če ih njihovo robovanje odvesti u vatru;

Ra’waanove žrtve su ljudi koji imaju moč i novac. Njegov cilj je da kod njih izazove drskost i zlo, tako da odlučuju bez savjetovanja sa Allah-om, d.ž., Na ovaj način oni če ispuniti Ra’waanove potrebe i ostvariti njegov zadatak, dok ovaj prokletnik u pozadini mirno sjedi;

Haffafu je dodjelen posao stvaranja štete tako što poziva ljude na konzumiranje vina i alkohola;

Murrahova odgovornost je da privuče ljude muzičkim instrumentima, uz koje če oni postati nemarni prema životu;

Mussawwit širi neistinu i opasne glasine među ljudima što izaziva raspravu i zlo;

Daasim ulazi u kuče, pogotovo kada domačin, glava, kuče ulazi bez nazivanja selama i sječanja na Svemogučeg. On prouzrokuje svađu između čovjeka, njegove supruge i porodice. Njegovo djelovanje dovodi do nasilja i razvoda među surpužnicima;

Walhaanova dužnost je da zbunjuje čovjeka kada abdesti i kolebanje kada nanijeti obaviti namaz, stalno kvarenje namaza (uznemiravanje prilikom obavljanja namaza)

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara