Press "Enter" to skip to content

Sestra koja ima problema sa samozadovoljavanjem

PITANJE: Selam alejkum! U četvrtom razredu osnovne škole počela sam prakticirati masturbaciju, tj. samozadovoljavati se, i to traje i dan-danas kada imam 18 godina, a najgore u svemu tome jeste to što nikako ne mogu prestati da to radim. Moji roditelji su u islamu i nas su odgajali da budemo iskrene muslimanke. Klanjam, postim i učim Kur’an skoro svaki dan, ali nažalost upražnjavam i taj odvratni čin. Jedno vrijeme sam bila čak i prestala, ali prije 2-3 godine upoznala sam jednog momka koji ne živi ovdje u Bosni, nego u jednoj od susjednih država i već smo dugo u kontaktu.

Između nas nema tabu-tema: doslovce smo jedno drugome pričali šta bismo radili u toku spolnog odnosa ako se vjenčamo. I od tada ja imam gomilu problema. Prvo ne mogu prestati sa samozadovoljavanjem, jer čim pomislim na nas dvoje, imam potrebu za tim. Onda sam stalno psihički odsutna, uvijek mi mašta radi, pa čak i kada sam u gostima ili napolju. Uopće nisam prisutna: bukvalno spavam a budna sam ili se duboko zamislim, a to se često dešava u toku dana, tako da ne mogu ništa ni zapamtiti, čak ne mogu zapamtiti ni šta sam jučer radila i kako mi je protekao dan. Međutim, pored svega toga, često se sjetim Allaha, dž.š. I znate šta je još najgore?

To što sam toliko puta činila tevbu i molila Boga za oprost i opet poslije toga nastavljala sa masturbiranjem, baš kao da se nisam prethodno kajala. I tako već dugo vremena. Stidim se svoga Gospodara i više me je sram tražiti oprost, ali imam toliku želju da prestanem s tim, ali eto ne uspijevam. Pa čak sam to radila i sad u ramazanu, a još je Poslanik, s.a.v.s., rekao da ovakvi poput mene poste, jer nas post iscrpljuje, ali na mene ne djeluje. Tako bih voljela da mi date neki dobar savjet i molim vas da mi ga date. Čak sam razmišljala da posjetim psihologa jer je to već postala moja svakodnevnica i polahko nestaje strah od Boga, što je najgore, a ja to ne želim. Svjesna sam svega i Allah Milostivi mi je dao moć razmišljanja i promišljanja za stvari koje želim ili bih trebala uraditi, ali ovo zaista ne mogu prestati raditi ma koliko to željela i tome težila. Stalno molim Allaha, dž.š., da mi pomogne.

ODGOVOR:

Masturbiranje – samozadovoljavanje je zabranjeno u islamu. Uzvišeni Allah rekao je: ”…i koji stidna mjesta svoja čuvaju – osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju – a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju’.’ (Mu`minun, 5- 7 ), tj. ko god svoje stidno mjesto ne čuva sa suprugom i ropkinjom, prešao je granicu u zlu.

Također, opasnost grijeha uvećava se ukoliko je osoba ustrajna u njegovom činjenju. Uzvišeni Allah rekao je: ”….i za one koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole – a ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? – i koji svjesno u grijehu ne ustraju.’’ (Ali Imran, 135) Normalno je očekivati da se poslije činjenja grijeha pojave ružne psihičke i fizičke posljedice.

Islam ima lijek za sve, s tim da je potrebno da sama osoba iskreno odluči da u ime Allaha odbaci grijeh, što je ujedno i uvjet za iskreno pokajanje i da ustraje u svojoj borbi protiv strasti i prokletog šejtana. Isto tako potrebno je da se odbace sredstva i metode koje su oprečne lijeku, kao što je u vašem slučaju kontakt sa muškim osobama, razgovor sa njima o intimnim stvarima, razmišljanje o tome i slično, jer te stvari, pored toga što su grijeh, isto tako raspiruju strasti i narušavaju djelovanje lijeka. Poslanik je pojasnio lijek za strast: “O skupino mladića, ko od vas ima materijalnih mogućnosti, neka se oženi, to će mu sačuvati pogled i stidno mjesto, a ko ne može, neka posti, on će mu biti zaštita.” (Hadis bilježe Buharija i Muslim) Allah je rekao: “One koji se budu zbog Nas borili, Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine!’’ (Ankebut, 69 )

U ostavljanju i udaljavanju od ovog grijeha sasvim je prirodno da naiđete na početne poteškoće i budite svjesni da će se voditi borba između vas, vaših strasti i prokletog šejtana. Kao i u svakoj borbi, moguće je da će jednom prevladati ili vaše strasti ili prokleti šejtan, ali ne zaboravite da završnica i pobjeda pripada upornom i iskrenom muslimanu: “To su nepoznate vijesti koje ti Mi objavljemo; ni ti ni narod tvoj niste prije ovoga ništa znali. Zato budi strpljiv, ishod će, zaista, u korist čestitih biti.” (Hud , 49) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko ostavi nešto radi Allaha, On će mu dati ono što je bolje od toga.’’ (Bilježi Ahmed, hadis je sahih)

Uvaženi islamski učenjak Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, rekao je: “Onaj ko ostavlja neki običaj zbog nekoga drugog mimo Allaha – u tom ostavljanju osjeća poteškoću, a onaj koji ih iskreno ostavi radi Allaha, neće naći poteškoću osim u prvim trenucima, kako bi bio iskušan da li je iskren ili lažljivac u svom ostavljanju, i ukoliko se malo strpi u toj poteškoći, preobrazit će se u slast i užitak.’’ U vašem slučaju brak postaje stroga obaveza , a Allah najbolje zna, jer je vaša strast dostigla stepen koji ugrožava vašu vjeru i zdravlje.

Pored braka i posta, kao osnovnih načina i metoda obuzdavanja strasti, također mora se znati da nas Allah posmatra dok činimo grijeh, čak i kad smo sami, i moramo uputiti Allahu dovu da nas pomogne u našoj borbi. U rješavanju ovog problema svakako će vam pomoći i ibadeti obavljeni u validnim šerijatskim formama, jer ispravno obavljanje ibadeta pozitivno djeluje na osobu: “Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj molitvu, molitva, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno; obavljanje molitve je najveća poslušnost! – A Allah zna šta radite.” (Ankebut , 45) Dakle, postoji i mogućnosti da dosad spomenute ibadete niste obavljali u njihovim šerijatskim formama i da radi toga nisu djelovali na vas, što naravno nije razlog da se u potpunosti ostave, već se moraju prakticirati još više i češće.

Stalno ponavljanje istih grijeha nije razlog da se ostavi pokajanje i činjenje dobrih djela, već se pokajanje mora učiniti poslije svakog grijeha i tražiti oprost od Allaha i činiti dobra djela koja brišu loša. Istinski stid ne podrazumijeva stid od pokajanja, odnosno kad se čovjek stidi učiniti tevbu i pokajati se, to već ukazuje na šejtanovu pobjedu i dominaciju. Molim Allaha da vam olakša! Allah najbolje zna!

Na pitanje odgovorio: mr. Osman Smajlović

n-um.com

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *