Sin u stotoj godini

svjetlo dunjalukaI obradovali smo ga Ishakom, vjerovjesnikom i dobrim čovjekom. I blagosovili smo njega i Ishaka, a među njegovim potomcima ima i vjernika i očitih nevjernika.

Allahovom voljom, četrnaest godina nakon što mu je Hadžera rodila Ismaila, ibrahim je ponovo postao otac. U stotoj godini. To mu je prva žena Sara rodila sina Ishaka kad je njoj bilo devedest godina.

Prije toga su se pojavila trojica meleka u obličju mladića. Ibrahim ih je nastojao ugostiti. iznio je pred njih pečeno tele. Kad se nisu prihvatili jela, domaćin se uplašio. Ko su, šta su?

Samo bi meleki – a oni ne jedu – mogli odbiti takvu sofru i gostpoprimstvo.

Tada su mu prenijeli radosnu vijest o rođenju učenoga sina sa prvom ženom Sarom. Ibrahim se tome začudio zato što je bio star.

Sara se uspomagala. Udarala po licu: – Teško meni! – reče ona. – Zar da rodim, a ja ovako stara, a i ovaj moj muž je star? To je zaista čudno!

Ibrahimu bi rečeno da ne gubi nadu, da su oni meleki i da je to Allahovo određenje. Ibrahim se pribrao i kazao: – A ko, osim onih koji su zalutali, može gubiti nadu u milost svoga Gospodara?!

Tako je na svijet došao Ishak. Ponovilo se da je i Ishakova žena bila nerotkinja. On je uputio dovu Allahu. Dova je primljena. Rođeni su blizanci El-Ajs i Jakub.

Kao što su Arapi potekli od Ismaila, tako Bizantinci vode porijeklo od El-Ajsa, a Jevreji od Jakuba.

Poslanik Muhammed je rekao: – Plemeniti je sin plemenitoga sina plemenitog, a on je sin plemenitog – Jusuf je Jakubov sin, Jakub je Ishakov, a on je Ibrahimov sin.

svjetlo-dunjaluka.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara