Press "Enter" to skip to content

ŠOKIRANI NAUČNIK PREŠAO NA ISLAM: Zašto je tijelo faraona Ramzesa 2 tako dobro sačuvano, ODGOVOR u suri Yunus


Ovo je tijelo faraona Ramzesa drugog, zivio je u vrijeme Musaa, alejhi sellam (Mojsija), staro je otprilike 3000 godina i pronadjeno je u Crvenom moru… Pronadjeno je 1898 god.
Uzviseni Allah kaze:
“I mi prevedosmo preko mora sinove Israilove, a za petama su im bili faraon i vojnici njegovi progoneći ih ni krive ni dužne. A on, kad se počeo daviti, uzviknu: ” Ja vjerujem da nema Boga, osim onoga u kojeg vjeruju sinovi Israilovi i ja se pokoravam!” (Kuran)
“Zar sada, a prije si neposlusan bio i razdor sijao?!” (Kuran)
“Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe – ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama.” ( Kuran)
1981 njegovo tijelo je poslano u Francusku na detaljne pretrage.
Vođa tima učenjaka istraživača bio je Maurice Bucaille.
Otkrio je tragove soli u njegovom organizmu što je asociralo da je utopljen u moru.
Maurice Bucaille tada izgovara šehadet, jer je Kur’an prije 1400 godine do u detalje opisao faraonov život a takođe i smrt.
Njegovo tijelo je danas u Kairu u muzeju “Egipatskih kraljevskih mumija”
|•Husein Meša•|

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *