Press "Enter" to skip to content

SRAMOTA ČEČENSKI MUSLIMANA: Klanjaju namaz, a bore se na putu ruskog taguta (PUTINA)

Kada čovjek gleda ove slike i snimke čečenskih boraca (kadirovaca, op.PV) koji se bore u Ukrajini na strani Rusije, još više i bolje shvata zašto je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svojim izaslanicima naređivao da ljude najprije pozivaju u tevhid čak i prije namaza.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi im govorio: „Vi dolazite narodu od ehli kitabija zato neka prva stvar u koju ih pozivate bude tevhid (u drugom rivajetu da Allaha obožavate). Pa ako to prihvate onda ih obavijestite da im je Allah propisao pet dnevnih namaza.“ (Buhari)

Pogledaj kako je Allahov Poslanik uslovio pozivanje u namaz prihvatanjem tevhida, jer kakve fajde ima onaj koji klanja kada nije spoznao tevhid te se bori na strani taguta. Kaže Uzvišeni:

الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت

„Oni koji vjeruju se bore na Allahovom putu, a nevjernici se bore na putu taguta.“

Tevhid, ako ga je čovjek ispravno shvatio, od njega zahtjeva da se odrekne taguta a ne da se bori na njegovom putu. Stoga, istinu je rekao šejh Sulejman Ulvan kada kaže: „Ukoliko odgoj ne bude zasnovan na tevhidu, kufru u taguta, borbi na Allahovom putu, i ljubavi i mržnji u ime Allaha, rezultirat će neuspjehom a omladina će postati pomagači taguta i sluge marioneta.“

Zato je žalosno kada vidimo neke islamiste i islamske stranice kako dijele slike nekih policajaca ili vojnika kako uče Kur’an, ezan ili obavljaju namaz, diveći se njima kako u službenim uniformama rade pomenute stvari. A preče bi bilo da pomenute slike i snimke objave s čuđenjem kako ti takvi mogu učiti Kur’an, ili klanjati namaz s jedne strane, a s druge strane boriti se na putu taguta, štititi ga i čuvati svojim tijelima i životima. Zar nije čudno da u tom Kur’anu kojeg uče piše:

„A onaj ko se odrekne taguta i vjeruje u Allaha taj se drži za najčvršću sponu.“
„A mi smo svakom narodu poslanika poslali: ‘Allaha obožavajte a taguta se klonite’.“
„Mi se odričemo od vas i od onih koje vi, mimo Allaha, obožavate…“

I još puno drugih ajeta.

To je gurbet tevhida u ovom vremenu o kojem govorimo. Taj gurbet biva još veći kada vidiš pojedine daije koji kada budu upitani o radu u policiji govore takvima: „Ukoliko ste već postupili po mišljenju onih učenjaka koji dozvoljavaju rad na tom časnom poslu…?!!“

Kakva je to čast zaklinjati se da ćeš poštivati, braniti i čuvati taguta, da ćeš ga sprovoditi i za njega se žrtvovati?! Umjesto da ih upozore na opasnost onoga što iziskuje pomenuti posao od kufra oni ih upozoravaju na mito i oholost.

Hoćemo li i ove slike čečenskih boraca objaviti diveći će se njima kako klanjaju a potom sa „Allahu ekber“ bore na putu taguta?!!

(Izvor)

Obrada: Put vjernika

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *