Press "Enter" to skip to content

ŠTA DA ČINI ONAJ KO USNIJE RUŽAN SAN?

ŠTA DA ČINI ONAJ KO USNIJE RUŽAN SAN❓
1. Tražiti utočište kod Allaha
2. Simbolično pljucnuti tri puta u lijevu stranu
3. Okrenuti se na drugu stranu
4. Nikome ne spominjati snove koje je usnio
5. Nakon toga klanjati dobrovoljni namaz
6. Proučiti dovu:”E’uzu bi kelimatillahi et-tammat min gadabihi ve ikabihi ve šerri ibadihi ve min hemezati-š-šejatin ve en jahdurun.”
7. Biti ubijeđen da mu ti snovi neće nauditi
dr. Safet Kuduzović, odlomak iz knjige “Čudesni svijet snova”

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *