Press "Enter" to skip to content

Šta da radi muslimanka koja dobije mjesečnicu u zadnjih 10 dana ramazana?

Ako žena ne može postiti, kako može najbolje iskoristiti ramazan?

Dešavale su mi se situacije u zadnjoj trećini ramazana da mi tužne i uplakane muslimanke kažu: “Posljednje su noći ramazana, a ja neću moći postiti, neću moći klanjati, tražiti Lejletul-kadr…”. Ove sestre treba da utjehu i nadu potraže u hadisu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji kaže da koja god osoba oboli – a rekli smo da, analogijom, žena koja ne može postiti ima isti status kao i trenutni bolesnik – ili postane putnik i propusti dobra djela koja bi inače činila, Uzvišeni Allah piše joj dobra djela u potpunosti. Pogledajte milost Uzvišenog Allaha.

Kad Allah zna da imaš namjeru ustati i klanjati, da stvarno imaš tu želju i taj nijet, On će to ubrojati, ne po tvojim standardima, već po Svojim standardima, i imat ćeš punu nagradu bez obzira na sve. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je Ebu Hurejri, radijallahu anhu, kada je bio u stanju džunupluka: “Mu’min nikada nije istinski nečist.” Dakle, vjernik nikada nije nečist.

I ustvari, postoji jako dug hadis u Muslimovom Sahihu, u kojem se kaže da bi ortodoksni jevreji, kojima je pripadalo pleme Benu Kurejza, napuštali i udaljavali se od žene koja bi dobila mjesečni ciklus i ne bi joj bilo dozvoljeno spavati u kući. Subhanallah, tretirana je kao da čini nešto pogrešno. I tada je Uzvišeni Allah objavio: “I ostavite žene kad su u mjesecu.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, objasnio je ovo rekavši: “Ovo znači da se s njima ne stupa u intimni odnos.”

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pokazao je na primjeru ophođenja sa Aišom, radijallahu anha,  ispravan način postupanja i ukazao da se to ne odnosi na potpunu izolaciju, a jevreji Medine kritikovali su Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zbog toga, na što je on odgovorio da je on drugačiji od njih, pa i u ovom pogledu, što znači da muslimani ženu ne tretiraju kao nečistu u vremenu kada ima menstruaciju.

Jedino što je ženi u tom stanju definitivno zabranjeno jeste diranje Mushafa, ne zato što je nečista već zato što to zahtijeva abdest, manji oblik čistoće kako bi se dodirnuo mushaf i riječi Kur’ana. Stoga, duhovno, žena ostaje u stanju čistoće, jer vjernik nikada nije nečist, što znači da u tom stanju može činiti zikr, učiti dove…

Može se držati iPad na kojem se nalazi Kur’an u elektronskoj formi. Ovdje treba naglasiti da neki učenjaci kažu da, kada držite iPad, vi ustvari držite elektronski uređaj koji u tom trenutku sadrži riječi Mushafa i imate opciju u tim aplikacijama da okrećete stranice bez diranja riječi, i u tom trenutku on funkcioniše kao Mushaf, sa fikhske perspektive. To je kako biste bili  potpuno sigurni. U tom trenutku, to je Mushaf, uredu. Ali opet, ona to može držati i može čitati sa njega. Poenta je nediranje riječi, jer to zahtijeva manji oblik čistoće potreban za diranje nečega.

Postoji razlika u mišljenju po ovom pitanju, ali sa fikhske perspektive, opet, činjenje zikra, upućivanje dove, učenje Kur’ana, razumijevanje vjere, upućivanje dove Allahu za oprost grijeha, sve to i dalje može činiti, i Allah će i dalje to upisati kao ibadet Lejletul-kadra, jer zna da bi to svakako činila. (Omar Suleiman)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *