Šta je Muhammed, a.s., učio prije spavanja.

Uzvišeni Allah kaže:

“Doista, u stvaranju nebesa i Zemlje i u Izmjeni noći i dana, imaju znamenja za ljude koji razmišljaju, za one koji i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju, i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju.” (Ali-Imran 190, 191.)

1458. Huzejfe i Ebu-Zerr, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, a.s., učio kada bi lijegao u postelju: “Bismikellahumme ahja ve emut” (Gospodaru, u Tvoje ime živim i umirem).

(Buhari)

1459. Alija, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, a.s., rekao njemu i Fatimi: “Kada liježete u postelju, proučite trideset tri puta tekbir, trideset tri puta’subhanallah’ i trideset tri puta’elhamdulillah’.”

(Muttefekun alejhi)

1460. Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Očistite postelju kada liježete, jer ne znate šta je iza vas ostalo u postelji, a zatim proučite: ‘Gospodaru moj, u Tvoje ime liježem i ustajem. Ako mi dušu uzmeš, smiluj joj se, a ako me poživiš, sačuvaj me, kao što čuvaš Svoje dobre robovel’”

(Muttefekun alejhi)

1461. Aiša, r.a., kazuje: “Prilikom lijeganja u postelju, Allahov Poslanik, a.s., puhnuo bi u ruke, a zatim bi na njih proučio’Kul huvallahu ehad, Kul e’uzu bi rabbi-I-felak i Kul e’uzu bi rabbinnas’, i rukama potrao po tijelu.”

U drugom hadisu se kaže: “Kada bi lijegao u postelju, Allahov Poslanik, a.s., sastavio bi ruke, a zatim puhnuo na njih, proučio: ‘Kul hevallahu ehad’,’Kul e’uzu bi rabbilfelak’ i ‘Kul e’uzu bi rabbinnas’, a potom bi rukama potrao šta bi mogao od tijela, započinjući od glave i lica prednjeg dijela tijela. Radio je to po tri puta.”

(Muttefekun alejhi)

1462. Bera’ b.’Azib, r.a., prenosi da mu je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Kada liježeš u postelju, uzmi abdest, lezi na desnu stranu i prouči: ‘Gospodaru moj, Tebi se predajem, Tebi se okrećem, Tebi se prepuštam i na Tebe osianjam, nadajući se Tvojoj nagradi i strahujući od Tvoje kazne. Utočište i spas od Tebe je samo pod Tvojim okriljem. Vjerujem u Tvoj Kitab, koji si objavio, i u Posianika, kojeg si poslao.’ Ako te noći umreš, umro si s islamom u srcu, i neka ti to budu zadnje riječi koje izgovoriš.”

(Muttefekun alejhi)

Izvor:  Izbor hadisa iz djela RIJADU-S-SALIHIN

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara