Press "Enter" to skip to content

Šta je potrebno za zakazivanje građanskog i vjerskog vjenčanja

Jedan od posebnijih događaja u životu svake osobe zasigurno je dan njenog vjenčanja. Mnogi mladenci vjenčanje pripremaju planirajući sve do najsitnijih detalja, ali prvo što trebaju za stupanje u brak je zakazivanje termina za vjenčanje.

Najava vjenčanja, u skladu s Porodičnim zakonom FBiH, vrši se najmanje 30 dana prije termina određenog za vjenčanje. U većini općina u našoj zemlji vjenčanja u određenim terminima su besplatna, a dani besplatnih općinskih vjenčanja su subota i srijeda.

Ukoliko se želite vjenčati nekim drugim danom, onda ćete za tu uslugu morati izdvojiti novac (u pojedinim općinama cijena vjenčanja u općini u posebnim terminima iznosi 200 KM). Također, moguće je i vjenčati se na lokaciji po želji, a ne u sali za vjenčanja koja se uglavnom nalazi u općinama. Ukoliko želite da matičar dođe na lokaciju koju vi odaberete, također ćete morati izdvojiti novčana sredstva u iznosu od 400 KM (cijena nije ista u svim općinama).

Prilikom zakazivanja vjenčanja potrebno je imati određenu dokumentaciju, a u većini općina za prijavu vjenčanja moraju biti prisutna oba partnera.

Dokumenti potrebni za sklapanje braka bh. državljana

  • rodni listovi mladenaca
  • uvjerenja o državljanstvu mladenaca
  • prijave prebivališta mladenaca i svjedoka
  • lične karte mladenaca i svjedoka na uvid, ukoliko su svjedoci bh. državljani
  • naknada posebnih troškova na žiroračun općine

Mnogi mladenci, osim građanskog, žele imati i vjersko vjenčanje, koje također trebaju zakazati u vjerskim ustanovama te im je potrebna određena dokumentacija.

Islamsko vjersko vjenčanje

Islamsko vjersko vjenčanje poznato kao šerijatsko vjenčanje može obaviti bilo koji službenik Islamske zajednice kojeg mladenci žele vidjeti kao matičara, a vjenčanja se u pravilu ne obavljaju samo nedjeljom.

Budući bračni partneri prilikom zakazivanja šerijatskog vjenčanja trebaju:

  • Ispunjen formular za prijavu šerijatskog vjenčanja. Formular se može se preuzeti kod službenika kod kojeg prijavljujete vjenčanje.
  • Dokaz da su prijavili općinsko vjenčanje
  • Vjenčani list iz općine (donijeti na dan vjenčanja).
  • Imena svjedoka i fotokopije njihovih ličnih karata (u pravilu su to dva muška svjedoka ili jedan muški i dva ženska svjedoka).

Naknada za šerijatsko vjenčanje u Medžlisu Sarajevo iznosi 30 KM ukoliko se obavlja u mjestu koje je za to odredio Medžlis (Hadžijska džamija svakim danom i Istiklal džamija subotom), dok se vjenčanje u drugim džamijama i posebnim mjestima (restorani, hoteli, privatne kuće) naplaćuje 100 KM, piše Klix.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *