Šta je sa ženom koja ima mjesečnicu u toku noći Lejletu-l-Kadr?

3. Žena u periodu mjesečnice i noć Kadera?

Pitanje:
Je li tačno da žena u periodu mjesečnice ne može da traga za noći Kadera?

Odgovor:
Određen broj ljudi smatra da ženi koja je u periodu mjesečnice u zadnjoj trećini mjeseca ramazana nije propisano traganje za noći Kadera i da ona ne može da ibadeti u toj večeri. Ovakvo ubjeđenje je neutemeljeno. Žena koja je u periodu mjesečnice potpada pod opći pojam riječi Allahovog Poslanika ‘Trudite se tražeći noć Lejletul-Kader u neparnim noćima zadnjih deset dana ramazana.’ (Buharija i Muslim od Aiše r.a.)

To što žene ne može u tome periodu da klanja namaz nije nikakav dokaz da ona ne može da ibadeti na drugi način ibadetom za čiju valjanost nije uvjetovana pravna čistoća. Žena u tom periodu može da zikri-spominje Allaha, da ibadeti upućujući dovu Uzvišenom Allahu za sve ovodunjalučke i ahiretske potrebe, kao što joj je po ispravnom mišljenju učenjaka dozvoljeno da uči kur’an bez direktnog doticanja mushafa.

Stoga možemo kazati da nema potrebe da žena pije pilule kojima će odgoditi nastupanje mjesečnice s ciljem ibadeta u toj noći. Ibadet u noći Kadera nije ogranićen na namaza, već obuhvata činjenje bilo kojeg ibadeta.

Rezime: Žena koja je u mjesečnici u zanjdoj trećini mjeseca ramazana može: zikriti/spominjati Allaha, doviti, učiti kur’an, udjeljivati sadaku, činiti dobročinstvo drugima, nahranjivati postače i mnogo drugih ibadeta mimo klanjanja namaza.

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Pezić Elvedin

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara