Šta, nakon vjenčanja, reći mladencima?

Mladencima, nakon sklapanja braka, treba proučiti dovu, onako kako je to činio Allahov Poslanik, s.a.v.s, u predaji Ebu Hurejre, r.a: Barekellahu lekum ve bareke ‘alejkum ve džeme’a bejnekuma fi-l-hajri! / Neka vas Allah obaspe berićetom, neka je na vas Njegov berićet i neka vas dvoje sastavi u svakom dobru ‘Akil b. ebi Talih prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, govorio da treba učiti ovako: Allahumme barik lehum ve barik ‘alejhim!/Allahu, daj im berićet i prospi berićet na njih!

Pogrešno je mišljenje da islam sputava strasti i ne dozvoljava ljudima slast i uživanja sa osobama suprotnog pola. Naprotiv, islam je u tom pogledu sasvim prirodan i, na najbolji mogući način, dozvoljava razbuktavanje strasti i dopušta slobodno pristupanje osoba suprotnog spola jedno drugom s naglašenom upotrebom mašte u tom činu. Zar iko može to tvrditi nakon Allahovih, dž.š, riječi upućenih ljudima, koje predstavljaju potpunu slobodu u međusobnom prilasku supružnika i njihovoj mogućnosti da razvijaju njima najprivlačniju atmosferu, bez ikakvih ograničenja: Zene vaše su njive vaše, i vi njivama svojim prilazite kako hoćete. Islam jedino zahtijeva da u tom intimnom činu izbjegnemo svaki vid neprirodnog odnosa, perverznog čina i životinjskog nasilja. U narednim recima pokušaćemo osvijetliti kulturu ponašanja prije i prilikom samog intimnog akta, kako bismo utvrdili da islam ne osujećuje osjećaje bračnih parova i da im otvara brojne mogućnosti uživanja i posebnog osjećaja zadovoljstva koje je Allah Milostivi ubrizgao u svaku osobu, ali pod jednim jedinim uvjetom, da ne prelaze granicu prirodnog, koju je Gospodar svjetova jasno uspostavio i zacrtao.

svjetlo-dunjaluka.com

 

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara