Press "Enter" to skip to content

ŠTA SE DESI SA OSOBOM KOJOJ DŽENAZU KLANJA VIŠE OD 40 LJUDI?

Dzenaza muslimanu kome klanja najmanje 40 ljudi
Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi da je, kad mu je u Kudejdu ili Usfanu umrlo jedno dijete, rekao Kurejbu:

– Vidi koliko se ljudi skupilo da klanja dženazu!

On je izašao, pre brojao ljude koji su se sakupili i obavijestio ga.

– Kažeš da ih je četrdeset? – reče on.

– Da! – odgovorio sam.

– Iznesite ga! – reče – Ćuo sam Božijeg Poslanika, a.s., kad kaže:

“Svakom muslimanu koji umre pa mu četrdeset ljudi, koji širk Allahu ne čine, klanja dženazu, Allah ukabuli njihovu dovu za njega! ”

Izvor: Muslimova zbirka hadisa – sažetak, str. 218.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *