Press "Enter" to skip to content

ŠTA SE PO ISLAMU MORA URADITI ODMAH NAKON SMRTI OSOBE

Kada se ustanovi smrt i duša napusti tijelo, treba uraditi sljedeće:

Zatvoriti oči umrle osobe, nježno, iz počasti prema toj osobi.

Pokazati sabur – strpljivost u tom času i pokušati vladati emocijama i postupcima, ne puštajući glas prilikom plača, ne naricati i ne jadikovati, te tješiti porodicu umrloga i njegove bližnje. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, preporučio je jednoj svojoj kćerki da bude strpljiva i da brižno čuva to iskušenje kao nagradu kod Uzvišenog Allaha kada joj je umrlo dijete. (El-Buhari, 1284, i Muslim, 923)

Moliti Uzvišenog Allaha da oprosti umrlome, a porodici podari strpljivost i snagu.

Tako je postupio Allahov Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, koji je, kada je umro Ebu Selema, jedan od poznatih ashaba, rekao: “Doista, kad duša bude uzeta iz tijela, nju slijedi pogled!”, a zatim je dodao: “Moj Allahu, oprosti Ebu Selemi, podigni njegov položaj među upućenima i podari dobro u potomcima njegovim koji dolaze! Oprosti nama i njemu, Gospodaru svjetova! Učini prostranim njegov kabur i ispuni ga nurom – svjetlom, zbog njega.” (Muslim, 920)

Treba požuriti sa gasulom i opremanjem umrloga, a isto tako i sa dženazom i ukopom, jer je Allahov Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, rekao: “Požurite sa dženazom: ako je dobra, ka dobru je nosite, a ako nije tako, onda sa svojih ramena (kako nosite tabut) skidate zlo.” (El-Buhari, 1315, i Muslim, 944)

Pružiti pomoć i uslugu porodici umrloga u onome što im treba, jer je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, naredio da se pripremi hrana za porodicu njegovog amidžića Džafera ibn Ebu Taliba, Allah njime bio zadovoljan, kada je poginuo u borbi, o čemu je Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao: “Pripremite hranu za porodicu Džaferovu, jer ih je snašla stvar koja ih je zauzela.” (Ebu Davud, 3132, Et-Tirmizi, 998, koji kaže da je hadis sahih, i Ibn Madža, 1610)

Sunnet je zatvoriti oči umrloga nakon izlaska duše iz tijela.

Gasul – vjersko kupanje i opremanje umrle osobe

Islam je propisao da se izvrši kupanje – gasul umrloga prije nego što bude umotan u ćefine. Najpreče je da gasul preuzme neko od bližnjih umrloga ili bilo ko od muslimana. Allahov poslanik Muhammed, Allah mu mir i spas darovao, također je okupan prije dženaze iako je on uvijek bio čist i od svega lošeg očišćen.

Način gasula – kupanja umrle osobe

Da se ispuni obaveza gasula, dovoljno je saprati cijelo tijelo vodom, ukloniti sa tijela i od tijela nečistu materiju – tvar, ako je ima, te paziti prilikom pranja da se ne otkriva avret – stidni dio tijela.

Pohvalno – je učiniti sljedeće prilikom gasula:

Tijelo umrloga će se okupati – ogasuliti čistom vodom, s tim da će se prekriti stidni dijelovi tijela.
Nakon skidanja odjeće prije pranja – kupanja, treba pokriti avret – stidni dio tijela umrloga, a to je sve između pojasa i koljena.

Da gassal – osoba koja vrši pranje, kupanje umrloga stavi rukavicu ili komad platna (krpa, peškir) na ruku prilikom pranja stidnog dijela tijela.

Prije samog kupanja ukloniti svaku fizičku nečist – nečistu materiju sa i od tijela umrloga.

Gasul – kupanje umrloga počinje se pranjem dijelova tijela po kojima se uzima abdest, po redoslijedu kao i kod samog abdesta.

Zatim se pere glava umrloga, a onda ostatak tijela.

Preporučeno je, ako se može nakon pranja glave, da se prvo opere desna strana tijela u cijelosti, pa zatim lijeva strana.

Preporučeno je, također, da se svako pranje ponovi tri puta ili više od toga ako situacija zahtijeva, kako je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, oporučio ženama koje su gasulile umrle muslimanke. Allahov Poslanik rekao im je: “Operite je tri puta ili pet puta ili više od toga ako vidite da je potrebno.” (El-Buhari, 1195)

U sve otvore na tijelu: usta, nos, uši, anus, vagina – može se staviti pamuk ako postoji bojazan da bi mogla curiti krv ili nečist.

Preporučeno je mirisanje umrloga u toku i po završetku kupanja. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, naredio je ženama koje su gasulile njegovu kćerku Zejnebu, Allah njome bio zadovoljan, da prilikom zadnjeg pranja u vodu stave mirisni kafur. (El-Buhari, 1195, i Muslim, 939)

Pohvalno je da se umrli okupa vodom u koju je dodat miris (sušeni list sidra ili tome slično), te da se koristi šampon ili sapun ili neko drugo higijensko sredstvo.

imuslimguide.com

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *