Šta su živi dužni učiniti za umrle?

Islam, kao kompletan sistem življenja, precizno je odredio kodeks ponašanja ljudi u slučaju smrti. Postoji više propisa koji su u kategoriji stroge obaveze (farza) koju ljudi moraju ispuniti kada neko njihov umre. Razmatrajući navedenu problematiku islamski učenjaci su precizno definisali šta se mora uraditi u slučaju kada neki musliman i muslimanka umru.

Piše: dr. hfz. Safvet Halilović

Ta pitanja razmatrao je i istaknuti savremeni muslimanski učenjak profesor dr. Vehbe ez-Zuhajli u svom enciklopedijskom djelu El-Fikhu-l-islami ve ediletuhu, u kojem se, između ostalog, navodi:

1. Prva obaveza je opremanje (tedžhiz) umrle osobe po islamskim propisima. Umrli se mora propisno okupati (ogasuliti), uviti u kefine, ukopati u muslimansko groblje i treba mu klanjati dženaza-namaz. Opremanje je obaveza nasljednika, a troškovi opremanja i ukopa uzimaju se iz imetka umrle osobe. Ukoliko umrli nema imetka, tu obavezu dužni su ispuniti nasljednici iz svojih sredstava. Opremanje (tedžhiz) i ukop po islamskim propisima stroga je obaveza (farz-‘ajn) nasljednicima umrle osobe. Dženaza-namaz je obaveza zajednice (džemata) i njeno obavljanje je u kategoriji farzi-kifajeta, tj. vjerske dužnosti koja, ukoliko je obavi jedna grupa vjernika sa druge spada dužnost. Ukoliko niko ne bi obavio tu dužnost, a znalo se za smrt nekog muslimana ili muslimanke – cijela muslimanska zajednica bila bi grješna i odgovorna.

2. Druga obaveza nasljednika je vraćanje duge umrle osobe. Nasljednici su dužni vratiti dug prije raspodjele imetka koji je ostao kao nasljedstvo. U slučaju da umrla osoba nema imetka koji se nasljeđuje, a dužna je –  poželjno je da nasljednici i u tom slučaju vrate dug svog umrlog zbog odgovornosti koju on ima pred Allahom dž.š. U vjerodostojnim (sahih) predajama navodi se da čak ni šehid neće ući u Džennet dok njegov dug ne bude vraćen.

3. Treća obaveza nasljednika umrle osobe je sprovođenje oporuke (testamenta, vasijjeta) ukoliko je validan. Validnim se smatra testament koji je u skladu sa šerijatskim propisima, tj. prekoračuje jednu trećinu imetka, te da je ono što je oporučeno dozvoljeno je po islamskim propisima. Ukoliko ti uvjeti nisu ispoštovani, testament umrle osobe nije validan i nasljednici nisu dužni da ga sprovedu.

Izvor: Šta Kur’an kaže o čovjeku – Dr. Safvet Halilović

islam-iman.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara