Šta treba da učini žena nakon poluciranja u snu?

Pitanje: Šta treba učiniti žena nakon poluciranja u snu?

Odgovor: Slično pitanje postavljeno je uvaženom šejhu Usejminu, koje glasi: Da li se može desiti da žena polucira u snu? Ako se to desi, šta je obavezna učiniti? Ako bi se desilo da žena polucira u snu i ne okupa se, šta je obavezna?
Odgovor: Može se desiti da žena polucira u snu, jer žene su slične muškarcima, i isto kao što se poluciranje u snu može desiti muškarcima, isto tako se može desiti i ženama.
Ako se desi da osoba polucira u snu, bez obzira bila to žena ili muškarac, i nakon buđenja iz sna ne vidi tragove sperme na odjeći, u toj situaciji nije obavezna da se kupa. Ako vidi tragove sperme, onda je obavezna da se okupa, zato što je Ummu Sulejm, r.a., kazala: ”Allahov Poslaniče, je li žena obavezna da se okupa ako polucira u snu?” Kazao je: ”Da, ako vidi tragove tečnosti.” Znači, ako vidi tragove tečnosti obaveza je da se okupa.
A što se tiče osobe kojoj se u prošlosti dešavalo da polucira u snu, ako nije vidjela tragove tečnosti, nema nikakvih obaveza, dok ako je vidjela tragove tečnosti, treba da se potrudi i ocijeni koliko je namaza propustila i treba da ih naklanja.

(Fetava El-mereti El-Muslime, str. 226)

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara