Šta treba proučiti prilikom prilaska ženi?

Prije intimnog čina supružnici treba da prouče dovu u kojoj će zamoliti Allaha Uzvišenog, da od njih i od, mogućeg, zametka udalji šejtana i njegovo zlo. To se temelji na autentičnom hadisu, koji od Vjerovjesnika, s.a.v.s, prenosi njegov amidžić, ‘Abdullah b. ‘Abbas, r.a: Bismillah! Allahumme džennibne-š­ šejtane ve džennibi-š-šejtane ma rezaktena!/U ime Allaha! Allahu, udalji šejtana od nas i od onoga što si Ti dao da se zametne! Ako Allah dadne da se, tom prilikom, zametne dijete, neće mu šejtan nauditi!

svjetlo-dunjaluka.com

 

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara