Press "Enter" to skip to content

Šta znači cionističko puhanje u rog prilikom upada u džamiju Al-Aksu i kakve opasnosti u sebi krije?

Piše: Muhamed Hajr Musa / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Blagoslovljena džamija Al-Aksa će ovih dana biti izložena najvećem talasu cionističkih upada ove godine, počevši od 26. i 27. septembra povodom hebrejske Nove godine (Rosh Hashanah), 5. i 6. oktobra povodom Jom Kipura (Dan pomirenja), te od od 10. do 17. oktobra povodom praznika Sukkot (dan sjećanja na vrijeme koje su Židovi proveli u pustinji). Međutim, glavni cilj cionističkih upada u džamiju Al-Aksa, 26. i 27. septembra, jeste da zatrube u tzv. ”Šofar” rog unutar blagoslovljene džamije Al-Aksa.

Šta je ”Šofar” rog i šta znači puhanje u njega? 

”Šofar” je rog napravljen od roga životinje čije meso je dozvoljeno jesti, osim bika. To može biti rog od jarca, ovna ili jelena. Značenje puhanja u ”Šofar” rog je ukazivanje na prijelaz između dva odvojena vremenska perioda, i puhanje se dešava dva puta godišnje.

Prvo puhanje u ”Šofar” rog dešava se u danima hebrejske Nove godine, sa izlaskom sunca prvog dana do podneva drugog dana, najavljujući početak deset dana pokajanja kod Jevreja, a broj puhanja je stotinu. Drugo puhanje u ”Šofar” rog dešava se prilikom zalaska sunca na dan Jon Kipura, najavljujući završetak danâ pokajanja.

Puhanje u ”Šofar” rog ima dvojako značenje. Prvo značenje vezano je za biblijske konotacije, a odnosi se na puhanje u rog radi proživljenja (uskrsnuća) mrtvih i najavu Sudnjeg dana, kao i potrebu za opraštanjem grijeha i pokajanjem, te evociranje uspomene na ratove koje su Benu Izraelćani vodili, a u kojima su koristili rog kako bi objavili svoju pobjedu i nadmoć (vlast).

Drugo značenje odnosi se na jevrejske skupine koje se povezuju sa navodnim jevrejskim Hramom u Jerusalemu i koje puhanje u ”Šofar” rog vide kao znak približavanja dolaska Spasitelja ili Mesije. A puhanje u rog u džamiji Al-Aksi je zasnovano na metodologiji tzv. “Božijeg učešća”, koju slijede ekstremne skupine Hrama, tako da to puhanje za njih znači podsticanje Boga kako bi požurio da pošalje Mesiju spasitelja.

Šta je novo kod puhanja u rog prilikom napada na džamiju Al-Aksa?

Ono što je novo u vezi puhanja u ”Šofar” rog ogleda se u dvije tačke. Prva je da glavna rabinska organizacija tzv. hramskih grupa pod nazivom ”Novi Sanhedrin” po prvi put objavljuje svoju namjeru da trubi u rog u džamiji Al-Aksa u sklopu proslave hebrejske Nove godine, što predstavlja veliku uzlaznu putanju u cionističkim upadima u blagoslovljenu džamiju Al-Aksa. Štaviše, rabin Hillel Weiss, jedan od najistaknutijih vođa ove rabinske institucije, najavio je završetak proizvodnje kozijeg roga, u skladu s biblijskim uvjetima, a također je najavio da će se u taj rog trubiti u blagoslovljenoj džamiji Al-Aksa u ponedjeljak i utorak (26. i 27. septembra, 2022. godine).

Drugo, cionistička vlada uvijek je tobože izjavljivala da odbija to puhanje u rog i da se protivi ovim upadima, međutim, ovaj put cionistička vlada nudi pokriće i pravnu podršku za nadolazeće cionističke upade i za puhanje u rog u džamiji Al-Aksa.

Naime, advokat rabinske organizacije Aviad Fiesoli podnio je predstavku sudu, tražeći pratnju i sigurnosnu zaštitu tokom ceremonije puhanja u ”Šofar” rog u blagoslovljenoj džamiji Al-Aksa. On je svoju predstavku zasnovao na prethodnim sudskim presudama koje je donio cionistički sud koji su rituale trubljenja u džamiji Al-Aksa klasificirali kao neprovokativne i zakonski dozvoljene. Dakle, ovi upadi nisu samo napadi grupa Hrama, već su napadi u kojima se kombiniraju volja, saradnja i učešće vojnih, sigurnosnih i vjerskih institucija u cionističkom entitetu.

Koje su to opasne konotacije puhanja u rog u blagoslovljenoj Al-Aksi?

Puhanje u ”Šofar” rog tokom cionističkih upada u džamiju Al-Aksu u danima proslave hebrejske Nove godine dio je duge bitke oko džamije Al-Akse. Međutim, to u sebi krije nove rizike i važne implikacije.

Prvo, ostvarivanje ogromnog dobitka u korist cionista nad muslimanima u važnoj rundi bitke za suverenitet nad džamijom Al-Aksa. Naime, najopasnija stvar kod puhanja u rog u džamiji Al-Aksa je to što predstavlja objavu suverenosti jevrejskih grupa nad Al-Aksom, jer je jedno od najvažnijih značenja puhanja u ”Šofar” rog najava pobjede i proširenja suvereniteta nad zemljom na kojoj se izvodi puhanje u rog.

Rabini su trubili i puhali u rog na mjestima koja su zauzimali cionisti odmah nakon uspostavljanja cionističkog entiteta u Palestini. To je radio rabin cionističke vojske Shlomo Goren, koji je prvi put zatrubio i puhao u rog na Sinaju 1956. godine, a zatim je to ponovo učinio i 1967. godine kada je sa cionističkim vojnicima ušao u džamiju Al-Aksa da objavi pobjedu cionističke vojske u Jerusalimu.

Bitka oko Al-Akse je bitka za suverenitet, a puhanje u rog je jedna od najjasnijih manifestacija ove bitke, stoga cionisti insistiraju na tome tokom upada ponedjeljkom i utorkom.

Drugo, puhanje u rog je cionistička obznana da je džamija Al-Aksa postala jevrejska bogomolja u kojoj se prakticiraju biblijski rituali kao što su tzv. ”epska sedžda” (ležanje na licu u Al-Aksa džamiji) i prinošenje žrtve. Puhanje u rog je jedan od najvažnijih i najistaknutijih biblijskih rituala, kao što puhanje u rog prilikom najave početka dana pokajanja znači da se džamija Al-Aksa tretira kao glavni centar jevrejske religije.

Puhanje u ”Šofar” rog tokom upada u blagoslovljenu džamiju Al-Aksa u vrijeme jevrejskih praznika obavezuje muslimane da moraju biti svjesni da je ova bitka mnogo opasnija od puke slike rabina koji trubi. To je bitka za političku i vjersku prevlast, pa ili će vlast nad blagoslovljenim Kudsom imati muslimani ili neprijatelji islama i muslimana.

Mesdžidul-Aksa je prva kibla muslimana i oni bi se trebali brinuti o ovoj blagoslovljenoj džamiji kao da je i danas njihova prva kibla. To je pitanje koje dotiče vjerovanje svakog muslimana i pitanje koje dotiče samu srž svakog slobodnog čovjeka koji odbija okupaciju i agresiju. Ko prihvati zanemarivanje Al-Aksa džamije ili odustane od podrške i pomoći njoj, on zanemaruje i druge dvije svete džamije, njene dvije sestre, Mesdžidul-Haram u Mekki i Poslanikovu džamiju u Medini.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *