Šta znači Ya-Sin, “Elif, Lam, Mim.” i slično ?

“Elif, Lam, Mim.” Učenjaci se razilaze o značenju i svrsi ovih harfova, koji su spomenuti na početku ove sure. Pripadnici jedne od zalutalih sekti kažu: Harf “Elif” (glagol “elefe” između ostalog znači zavoljeti) znači da je Allah, dž.š., zavolio Muhammeda, s.a.v.s., pa ga je nakon toga poslao kao vjerovjesnika. Harf “Lam”(glagol “lame” znači koriti) znači da je Allah, dž.š., ukorio mnogobošce. Harf “Mim”ukazuje na to da Allah, dž.š., ne voli nevjernike, jer prvo slovo od riječi “M aktu n” je harf “Mim”. Međutim, ovo mišljenje nema nikakve veze sa istinom. Neki kažu: “Ukoliko bi se ovi harfovi spojili dobili bismo riječ koja ima neko značenje.” Ovo se mišljenje pripisuje ibn Abbasu, r.a. Međutim, ispravno je mišljenje prema kojem je Allah, dž.š., preko ovih harfova, poručio Arapima: “Ovo su harfovi od kojih je sastavljen Kur’an pa ako ste u stanju iskoristite i vi ove harfove, pa napišite knjigu poput Kur’ana.” Zbog toga, Velid bin Mugira, koji je bio jedan od najrječitijih Arapa govoreći o Kur’anu veli: “Početak njegovih ajeta je poput obilne kiše, a njihov kraj je poput cvijetne poljane. Njegovo učenje predstavlja užitak, a njegov stil je oličenje ljepote.” Ovi harfovi ukazuju na nadnaravnost Kur’ana, pa neka je slavljen Onaj Koji ga je objavio.

www.novihorizonti.ba

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara