Stanje žene nakon spontanog pobačaja, da li je obavezna klanjati?

Pitanje:
Esselamu alejkum,
Kakvo je stanje žene nakon spontanog pobačaja (u pitanju je drugi mjesec). Da li je u stanju nifasa ili istihaze? Da li je žena obavezna klanjati namaze?

Odgovor:
Esselamu alejkum!
S obzirom da ne postoji jasan tekst koji definira to pitanje, fekihi (islamski pravni učenjaci) su određivanje stanja nifasa ili istihaze, odnosno propise koji važe za ta stanja, nakon pobačaja, vezali za stanje pobačenog djeteta. Ukoliko se na nedonoščetu mogu razaznati ljudski organi, onda je žena kod koje se desi pobačaj u stanju nifasa, a ako se ti organi još ne mogu razaznati, onda je žena u stanju istihaze. Treba napomenuti da nema donje granice za nifas, pa prema tome čim krv prestane oticati, time se nifas završava. Gornja granica je najčešće oko četrdeset dana. Prema jednom hadisu već nakon 42 noći od momenta začeća počinju se formirati tjelesne konture, oči, sluh, koža… U tom svjetlu treba sagledati i slučaj o kojemu pitate.

Na pitanje odgovorio muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice 

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara