Press "Enter" to skip to content

Subhanallah, danas pričaš sa čovjekom i u toku dana dođe mu iznenadna smrt

Subhanallah, danas pričaš sa čovjekom i u toku dana dođe mu iznenadna smrt i već sutradan mu odeš na dženazu. Ne može insan da dođe sebi od šoka, ne može da vjeruje da tog čovjeka nema više među živim, da ga više nećeš sretati…jednostavno ne može mozak da shvati tu informaciju.

A zamislite kako je tek njemu, jučer hodao zemljom, a danas leži u svom kaburu i već uveče će moći vidjeti svoje mjesto u Dženetu ili Džehenemu, zavisno gdje će završiti (čovjeku se svako jutro i veće u kaburu pokazuje mjesto koje ga čeka poslije proživljena).

Tako to može brzo ići, za samo jedan dan se može ovako život i stanje promjeniti, pa ne dozvoli da budeš nespreman za ovaj momenat.

N-UM.com

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *