SUBHANALLAH: Pogledajte napuštanje duše ovog lava

Svako živo biće će smrt okusiti! I samo na Sudnjem danu dobit ćete u potpunosti vaše nagrade, i ko bude od Vatre udaljen i u Džennet uveden – taj je postigao šta je želio; a život na ovom svijetu samo je varljivo naslađivanje.” (Alu Imran, 185)

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara