Svaki dan odvoji sat vremena i dzennet je tvoj

Procitajte pažljivo ostatak teksta i sve ce vam biti jasno, možda vam tek sada, nakon išcitavanja odredenih hadisa postane jasno, kako je ova vjera lahka i jednostavna a nagrada velika.
Kaže Enes, r.a.:“Sjedili smo sa Poslanikom, s.a.v.s., poslije ikindije namaza, kad ude medu nas nepoznat covjek. Kasnije smo saznali da je to bio Damam ibn Saleb, r.a., brat Benu Sa’da ibn Bekra. Dok je stajao, upitao nas je:“Gdje je sin Abdulmutalibov?“ (misli na Poslanika, a.s, iako je on sin Abdullaha, ali on je spomenuo njegovog djeda jer je bio poznatiji i ugledniji medu Arapima. Zbog toga je Allahov Poslanik, s.a.v.s., u bici na Hunejnu recitirao sljedece stihove:
“Ja sam Vjerovjesnik, a ne izmišljeni poslanik
ja sam sin Abdul-Mutallibov”) (Ibn Hišam)
Ljudi mu rekoše: “To je onaj covjek bijele puti.” On se probi kroz safove ljudi i poce dozivati: “Sine Abdul-Mutalliba!”
Allahov Poslanik, s.a.v.s., se odazva.
Damam, r.a., rece: “Postavit cu ti neka teška pitanja pa se nemoj ljutiti na mene.”
Allahov Poslanik, s.a.v.s., rece: “Pitaj šta god želiš.”
Damam, r.a., upita: “Muhammede, ko je uzdigao nebesa?”
Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovori: “Allah, dž.š.”
Damam, r.a., dalje upita: “A ko je Zemlju ravnom ucinio?”
Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovori: “Allah, dž.š.”
On upita: “A ko je brda nepomicnim stvorio?”
Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovori: “Allah, dž.š.”
Damam, r.a., rece: “Zaklinjem te Onim Koji je uzdigao nebesa i Koji je Zemlju ravnom ucinio i brda nepomicnim stvorio, je li te Allah, dž.š., uistinu nama poslao kao Svoga Poslanika?”
Allahov je Poslanik, s.a.v.s., sjedio naslonjen, pa se uspravi a njegovo lice pocrveni zbog važnosti ovog pitanja i rece: “Da, tako mi Allaha, dž.š.”
Damam, r.a., dalje rece: “Zaklinjem te Onim Koji je nebesa uzdigao i Zemlju ravnom ucinio i brda nepomicnim stvorio, je li ti Allah, dž.š., uistinu naredio da nam nareduješ da obavljamo pet namaza u jednom danu i noci?”
Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovori: “Da, tako mi Allaha, dž.š.”
Damam, r.a., je nastavio postavljati pitanja sve dok nije spomenuo sve ruknove islama (islamske šarte): post, zekat I obavljanje hadža. Kada je upitao o svemu što ga je zanimalo i nakon što je dobio potvrdan odgovor od Poslanika, s.a.v.s., okrenuo se, odvezao svoju devu, uzjahao je. Pošto je u desetak minuta saznao ucenje islama rekao je:
“Svjedocim da nema drugog boga osim Allaha, dž.š., i svjedocim da si ti Allahov Poslanik… Tako mi Allaha, dž.š., na ovo što sam cuo necu ništa ni dodati ni oduzeti. Ja sam Damam bin Saleba, brat Benu Sada bin Bekra.”
Allahov se Poslanik, s.a.v.s., osmjehnu i obracajuci se ljudima rece: “Koga veseli da gleda u covjeka koji je stanovnik Dženneta neka gleda u njega.” U drugom predanju stoji: “Uspio je i spašen je ako je istinu govorio.” (Buharija i Muslim)
Pouke i poruke iz ovog hadisa su mnogobrojne, ali razmislimo malo o svemu šta je pitao i kako mu je odgovorio Poslanik, s.a.v.s. Od svih navedenih islamskih ruknova, kao što su post, zekat i hadž, zna se desiti da vjernik nije dužan da ih izvršava. Post, ako si teško bolestan, onaj ko je zašao u godine, teški fizicki radnik, putnik, žena trudnica I sl., njima post nije obavezan, a onima kojima jeste, pa to je ionako SAMO JEDNOM GODIŠNJE!
Dalje, zekat, ako tvoj imetak ne ispunjava uslove nisaba, nisi dužan da dijeliš zekat. Isto je tako sa hadžom, ako nemaš mogucnosti, bilo da su materijalne ili zdravstvene prirode, nisi dužan da obaviš hadž.
Dakle, šta nam je ostalo da bismo ušli u Džennet? NAMAZ! Samo pet dnevnih namaza i ništa više. Namaz se ne može nikada ostaviti, dužan je da ga obavlja svaki punoljetni vjernik, bez obzira na njegovo stanje. Svakako, gore navedeno ne oslobada one koji mogu da poste, koji mogu da daju zekat i hadž da obave, ali samim tim, njima je i nagrada veca. Medutim, onaj ko nije dužan ( ne može) da posti, ko ne može da podijeli zekat i ne može na hadž otici, njemu je za ulazak u Džennet, dovoljan namaz. A danas je velika vecina muslimana koji ne mogu zekat dati, niti na hadž otici, ali mogu namaz obavljati i ramazan postiti, tako da muslimani mogu sa namazom i postom da zarade vjecni Džennet.
Ako ne možeš da postiš, ne možeš da dijeliš zekat i ne možeš na hadž, dovoljan ti je namaz da udeš u Džennet
Ako ne možeš da dijelliš zekat i ne možeš na hadž, a možeš da postiš i namaz obavljaš, zagarantovan ti je Džennet!
Vjera lahkoce, bez opterecivanja i nametanja
Dobro procitajte ovaj hadis! Allahov Poslanik, s.a.v.s., je kazao: “Allah je Svojim robovima propisao pet namaza. Onoga ko se vrati svome Gospodaru sa njima, ne izostavljajuci ništa od njih, dajuci im njihov hakk, Allah se obavezao da ce ga uvesti u Džennet, a ko ne dode sa namazima pred svoga Gospodara, nema obecanja kod Allaha – ako bude htio kaznit ce ga ili ce ga uvesti u Džennet.” (Nesai, 1/155, Ebu Davud, str. 335, Ibn Madže, 1/418, Ahmed, 5/319, Malik, 1/383. “Ovaj hadis je sahih.” Sahihom su ga, takoder, ocijenili hafizi Ibn Abdul-Berr, Menavi, Ibn Hibban i Hakim.)
Da, pet namaza svaki dan, cim cuješ poziv (ezan), znaj da je to poziv za Džennet. A ko bude se pravio gluh na svaki poziv, neka zna da sam snosi odgvornost, a valja stati pred Allaha!

Izvor:bosnjak-ks

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara