„TRAŽI SVOME BRATU SEDAMDESET OPRAVDANJA (za loše djelo koje je uradio)“

Ovo nije hadis, jer ne postoji hadis u hadiskim zbirkama sa ovakvim ili sličnim tekstom. Ovakve riječi nemaju osnova u šerijatskim tekstovima Kur’ana i vjerodostojnog sunneta.

Slične riječi su izgovorili Džafer ibn Muhammed i Muhammed ibn Sirin.

Naime, bilježi Bejheki (sa lancem prenosilaca) u „Šu’abul-iman“ da je tabi’in Džafer ibn Muhammeda rekao: „Kada ti dođe nešto (loše) o tvome bratu što ti negiraš (jer je šerijatski neprihvatljivo), traži mu od jednog do sedamdeset opravdanja. Pa ako mu nađeš opravdanje, dobro i jest, u protivnom reci: “Možda on ima opravdanje za za koje ja ne znam“.

Također, bilježi Ibn Asakir (sa lancem prenosilaca) da je tabi’in Muhamed ibn Sirin rekao: „Kada ti dođe o tvome bratu nešto (što je šerijatski sporno), traži mu opravdanje, pa ako ga ne nađeš, reci: vjerovatno ima opravdanje“.

Šejh Bin Baz, kada je upitan o vjerodostojnosti hadisa „Traži svome bratu 70 opravdanja“, odgovorio je (Medžmu’u fetava Bin Baz, 26/365): „Ne znam da ima osnova. Propisano je da mu’min poštuje brata muslimana kada iskaže izvinjenje (za neko loše djelo) i da prihvati njegovo opravdanje ako je to moguće. Dobro je da ima lijepo mišljenje o njemu koliko god je to moguće vodeći računa o čistoći srca od mržnje, iz želje za jedinstvom i međusobnom potpomaganju. Prenosi se od Omera, radijallahu anhu, da je rekao: „Nemoj imati loše mišljenje o riječima koje izađu iz tvoga brata, a ti ih možeš na lijep način protumačiti“.

Ve billahi tevfik.

Zijad Ljakić

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara