Press "Enter" to skip to content

TREĆI SVJETSKI RAT ĆE SE VODITI PROTIV MUSLIMANA

Precizno opisani planovi Tri Svjetska Rata

Sotonist i mason, Albert Pike je poznat po pismu koje je napisao 15. Augusta 1871. godine, a u kojem je precizno opisao planove za Tri Svjetska Rata, koji su po njegovom viđenju neophodni da bi se stvorili uslovi za jednu svjetsku vladu i Novi Svjetski Poredak.

Albert Pike (29.decembra 1809 — 2. april 1891) je bio odvjetnik, vojnik, pisac i što je najvažnije, jedan od vodećih ličnosti masonske organizacije u Sjedinjenim Američkim Državama krajem 19.vijeka. O njegovom značaju govori činjenica da je Pike jedini oficir, u američkom građanskom ratu poražene vojske Konfederacije, u čiju čast je u Washington-u podignut spomenik sa njegovim likom, koji i danas podsjeća na ovog velikog masona.
Osim svog čuvenog djela: «Moral i Dogma: Drevni i priznati rituali škotskih masona” Albert Pike je poznat i po pismu koje je napisao 15. Augusta 1871. godine, a u kojem je precizno opisao planove za Tri Svjetska Rata, koji su po njegovom viđenju neophodni da bi se stvorili uslovi za Jedan Svjetski Poredak

Čitajući ovo pismo 2014. godine ne možemo biti ravnodušni prema onome što je Pike, do detalja tačno, predvidio za 20.vijek, prije svega uslove koji će izazvati Prvi i Drugi svjetski rat, a onda, pomalo sa strahom sa obzirom na današnju geo-političku situaciju, i njegova predviđanja za Treći svjetski rat.
Inspirisan vizijom, koju ne objašnjava precizno u ovom pismu iz 1871, uzroke za Prvi svjetski rat i njegove posljedice na civilizaciju Pike opisuje ovako:

“Prvi svjetski rat se mora dogoditi da bi se dozvolilo Iluminatima da sa prijestolja skinu carsku porodicu u Rusiji i da od te države naprave tvrđavu ateističkog komunizma. Političke razlike izmedju Britanske i Njemačke i Austro-Ugarske imperije izazvane radom agenata Iluminata, će poslužiti da započnu ovaj sukob. Na kraju rata, komunizam će biti uspostavljen u Rusiji i iskorišten sa namjerom da uništi ostale vlade u tom dijelu Europe i kao najvažniji dio plana, da oslabi uticaj religije u društvenom životu”

Ne treba biti posebno veliki poznavalac istorije pa priznati da je Pike gotovo proročki opisao dogadjaje koji su vodili Prvom svjetskom ratu, a pogotovo njegove posljedice u Rusiji, a kasnije i u Sovjetskom Savezu. Neko će se možda zapitati kako to da Pike još 1871 spominje komunizam, no činjenica je da je komunizam kao fraza ali i ideologija bio prisutan u društvu još od francuske revolucije.
No ono što zbunjuje slijedi u nastavku Pike-ovog pisma, u kojem govori o uslovima potrebnim za Drugi svjetski rat i gdje koristi do tada nepoznate izraze Nacizam i Cionizam, za koje neki tvrde da su upravo izmišljeni od strane Iluminata. O ovom ratu Pike piše:

“Drugi svjetski rat će biti izazvan tako što ćemo iskoristiti razlike i netrpeljivost između fašizma, nacizma i političkog cionizma. Ovaj rat će biti neophodan da bi se uništio nacizam, a politički cionizam postao dovoljno jak da bi se stvorila nezavisna i suverena država Izrael u Palestini. Tokom Drugog svjetskog rata, intemacionalni komunizam mora postati dovoljno snažan da bi predstavljao balans prema hrišćanstvu u ostatku svijeta, ali kojem nećemo dozvoliti neograničeno širenje, sve do trenutka kada ćemo ga uništiti jer će nam to biti potrebno za finalnu društvenu kataklizmu, koja će voditi Trećem svjetskom ratu.”
Ukoliko ovaj pogled na istoriju 20.vijeka viđenu kroz pismo napisano krajem 19. vijeka, nije dovoljno intrigantan, onda ono što slijedi u opisu Albert Pike-a o uslovima koji će dovesti do Trećeg svjetskog rata, zasigumo privlači pažnju, jer geo-politička situacija u svijetu 2014. zaista asocira na ono o čemu Pike piše:

“Uslovi za Treći svjetski rat se moraju stvoriti tako što će se iskoristiti razlike izmedju političkog Cionizma i vođa Islamskog svijeta, a koje će biti izazvane radom agenata Iluminata u ovim društvima. Ovaj rat mora biti izazvan na takav način da konačan cilj može biti jedino obostrano uništenje muslimanskog arapskog društva sa jedne i političkog cionizma, to jest države Izrael sa druge strane. U isto vrijeme ostale države svijeta, još jednom podijeljene ekonomskim interesima, će se naći u situaciji da se bore do potpunog fizičkog, moralnog, spiritualnog i ekonomskog kolapsa. Kada se to desi, pojaviće se nihilisti i ateisti koji će nam pomoći da ostvarimo značajnu društvenu kataklizmu. Njihova pojava biće rezultat reakcionarnih pokreta koji će izazvati destrukciju hrišćanstva i ateizma, i otvoriti prostor za stvaranje Novog Svjetskog Poretka i jedne svjetske vlade.”

svjetlo-dunjaluka

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *