Press "Enter" to skip to content

TUNDŽINA SALAVAT JE DOVA SA KOJOM SE OSTVARUJU ŽELJE I OTKLANJAJU NEVOLJE, A ONA GLASI OVAKO:

Tundžina Salavat je dova sa kojom se ostvaruju želje i otklanjaju nevolje, a ona glasi:
ALLAHUMME SALLI ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN SALATEN TUNDŽINA BIHA MIN DŽEM-IL EHVALI VEL-AFAT, VE TAKDI LENA BIHA DŽEMI’ AL-HADŽAT VE TUTAHHIRUNA BIHA MIN DŽEM’IS-SEJJI’AT, VE TERFE’UNA BIHA EALED-DEREDŽAT, VE TUBELLIGUNA BIHA AKSAL-GAJAT, MIN DŽEMI’ILHAJRATI FIL-HAJATI VE BA’DEL-MEMAT! BI RAHMETIKE, JA ERHAMER-RAHIMIN!
tundzina
Prevod:
Bože! Ti ukaži našem pejgamberu Muhammedu a.s. takvu milost, pomoću koje ćeš spasiti nas od svih strahota i nesreća; milost, kojom ćeš udovoljiti svim našim potrebama; milost, kojom ćeš nas očistiti od svih greha i nevaljaština; milost kojom ćeš nas uzdignuti do najviših stupnjeva; milost, kojom ćeš nas dovesti do krajnih ciljeva, te ostvariti naše želje i težnje prema svim dobrima na ovom i budućem svetu.Sve to, ja Rabbi, Ti učini iz Svoje velike milosti, o Svemilosni Bože!
Izvor: odbor islamske zajednice palilu -dzemat borča

Pročitajte još: DOVA PRIJE SPOLNOG ODNOSA (ARAPSKI TEKST, IZGOVOR I PREVOD)

Pitanje: U jednom hadisu navodi se da prije spolnog odnosa treba proučiti dovu: ”Bismillahi, Allahumme dženibneš-šejtane ve dženibiš-šejtane ma razektena” – da li će i žena učiti spomenutu dovu prije odnosa?Odgovor: Spomenuta dova propisana je muškarcima da je uče prije spolnog odnosa, spomenuta je u hadisu Ibn Abbasa, r.a., da je Poslanik kazao:“Kada bi neko od vas prije spolnog odnosa kazao:

بسـم الله.اللهم جنّبنا الشيطان، وجنّب الشيطان ما رزقتنا

Bismillahi, Allahumme džennibneš-šejtane ve džennibiš-šejtane ma razaktena,Prevod: U ime Allaha! Gospodaru, sačuvaj nas od šejtana, i sačuvaj od šejtana ono čime nas opskrbiš, pa ako se iz tog odnosa rodi dijete, nikada mu šejtan neće moći nauditi.” (hadis bilježe Buharija i Muslim)Ne postoji prepreka da i supruga uči spomenutu dovu, jer je osnova da ne postoji razlika u propisima između muškaraca i žena.

(Fetve Stalne komisije: fetva broj 17998, 19 tom, str. 356) Menhedž

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *