Pitanje: “Šta je stav našeg uzvišenog Šerijata o gledanju televizije za vrijeme ramazana?”
Odgovor: Televizor je sredstvo koje u sebi sadrži i dobro i loše, a sredstva se ocjenjuju na osnovu onoga u šta se upotrjebljavaju. Tako i televizija, kao i radio i novine, sadrže u sebi dobre stvari kao i loše, a musliman treba da se koristi dobrim i da izbjegava loše stvari, bez obzira bio on postač ili ne. Međutim, musliman u postu treba da se više čuva da ne bi pokvario svoj post, izgubio nagradu i bio lišen Allahove nagrade. Pa o gledanju televizije ne kažem da je halal uopće, niti da je haram uopće, nego se to ovisi o onome šta se gleda na tom aparatu: ako je hajr, dozvoljeno je da se gleda i sluša, kao što su neki programi vjerskog sadržaja ili vijesti ili programi koji pozivaju na opće dobro, itd. Ako je šerr ili loše, kao neke scene razgolićenih plesačica i tome slično, pa to je haram gledati u svako vrijeme, a zabrana je strožija u toku mjeseca ramazana. Određene scene je pokuđeno gledati iako one ne dostižu stepen harama i svako sredstvo koje odvraća od Allahovog zikra je haram. Pa ukoliko gledanje televizije ili slušanje radija ili tome slično odvraća od obaveze koju nam je Allah dželle ša’nuhu odredio, kao što je na primjer namaz, to je onda situacija koja je zabranjena, haram. Zabranjeno je da se od namaza odvraća bilo čim. Allah dželle ša’nuhu kada je obrazložio zabranu alkohola, vina, kocke rekao je da je razlog tome što: “Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti ?” Oni koji su odgovorni za televizijski program treba da se boje Allaha dželle ša’nuhu u onome što bi trebali da prezentiraju gledaocima, a pogotovo u ramazanu i da obrate pažnju na svetost ovog berićetnog mjeseca i da pomognu ljudima u pokornosti Allahu i što većim hajratima, kako ne bi oni nosili grijeh i grijehe onih koji to posmatraju. Kao oni za koje Allah dželle ša’nuhu kaže: “Da bi na Sudnjem danu nosili čitavo breme svoje i dio bremena onih koje su, a da oni nisu bili svjesni, u zabludu doveli. A grozno je to što će oni nositi!”

Iz knjige: Ramazan u svijetlu tefsira, hadisa i fikha | Zehrudin Junuzović

Priprema i obrada: Svjetlo Dunjaluka Portal

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara