U DANAŠNJE VRIJEME SMO IZLOŽENI TEŠKIM BOLESTIMA, UČIMO OVU DOVU ZA ZDRAVLJE I ZAŠTITU

Hvala Ti, Allahu, koji Si nam dovoljan u svakom slučaju i koji Si najbolji zaštitnik. Ti Si onaj koji ojačava Svojom moći slabog Svog roba i koji liječiš Svojom dobrotom svakog bolesnika i slabog.
Dragi Allahu, molim Te ovom dovom kojom Ti Se molio Muhammed a.s.:
“Moj Allahu, učini zdravim moje tijelo, moj sluh, moj vid. Moj Allahu, utječem Ti se od nevjerstva i siromastva.”

Allahu, podari mi dobro zdravlje, jer kome Si dao zdravlje, dao Si mu veliko dobro. Zato Te molim da mi das zdravlje, kako bih Ti mogao sto više i bolje ibadet činiti.

Dobri Allahu, molim Te da mi daš dobro ovog i budućeg svijeta. Naročito Te molim da mi daš zdravlje, da me ozdraviš. Molim Te da mi tijelo osnažiš i da mi dušu smiriš i urahatiš. To Te molim, Uzvišeni Allahu, pa smiluj mi Se i uslišaj mi ovu dovu! Ti Si Allah, koji dove robova svojih uslišavaš.

Dragi Allahu, Tebi se samo obraćam i Tebe samo molim za zdravlje, jer me Ti jedini možeš ozdraviti sa Svojom dobrotom i milosti. Neka Ti je, Svemogući Allahu, nebrojeno hvala, jer Si Ti Gospodar svih svjetova i stvoritelj svega što postoji na nebesima i na zemlji. Amin!

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara