U noći Kadr klanja se posebna nafila-namaz, pročitajte kako…

U noći Kadr klanja se posebna nafila-namaz. Prenosi se od lbn Abbasa, r.a., da je čuo Vjerovjesnika, a.s., kako kaže: “Ko klanja u noći Kadr dva rekata,treba proučiti: Fatihu (jedanput) i Kul huvallahu ehad (sedam puta), a nakon selama zatražiti oprost riječima:

“Estagfirullahi ve etubu ilejhi” (sedamdeset puta), neće ustati sa svoga mjesta, a da mu Allah, dž.š,. ne oprosti grijehe njemu i njegovim roditeljima, i poslat će Allah, dž.š., meleke da posade drveće u Džennetu i dobit će dvorac kraj kojeg će rijeke teći i neće otići sa dunjaluka sve dok ovo ne vidi” (Muhamed en-Hazili, Hazinetul-esraril-kubra, Misr, 1349.god. po H.str.44.)

Nafila povodom Lejletul-kadra ima najmanje dva rekata, dok najveći broj rekata zavisi od samog klanjača. Najbolje bi bilo tokom dana pripremiti se, a zatim cijelu noć Kadra provesti u ibadetu jer je cjelokupna noć, od akšama do pojave zore, blagoslovljena. Selam se predaje nakon svaka dva rekata.
Nijet za ovu nafilu je: “Nevejtu en usallije iillahi teaia salate lejietil-kadri edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber.”

Nakon namaza lijepo je proučiti uobičajeni tesbih, a zatim na sedždi ili sa podignutim rukama, skrušeno, Allaha, dž.š., zamoliti ono što želimo.

Za Lejletul-kadr dobro je učiti dovu koju je Poslanik a.s. preporučio hazreti Aiši: “Allahumme inneke ‘afuwun tuhibbul-‘afve f’afu ‘anni”. (O moj Gospodaru, Ti si Taj koji oprašta, voliš oprost pa mi oprosti.).

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara