Press "Enter" to skip to content

U suri El – Bekare ima najuzvišeniji ajet. Šta sa šejtanom biva kada se on uči

Uči ovaj ajet, pogotovo kada si u kući!!!

Rekao je Muhammed s.a.v.s. :

” U suri El- Bekare ima najuzvišeniji ajet, ako se prouči u jednoj kući a bude prisutan šejtan, odmah će izaći iz te kuće. A to je ajetul- kursijja. ” ( Hakim i El- Bejheki od Ebu Hurejre r.a)

Allah je — nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san!

Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji!

Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?!

On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što. On zna — drugi znaju samo onoliko koliko On želi.

Moć Njegova obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni !

(Kur’an sura El-Bekara 255 )

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *