UBISTVO TREĆEG HALIFE OSMANA IBNU AFFANA radijallahu anhu

Iskušenja u vrijeme ashaba su počela poslije ubistva Omera, radijallahu anhu, jer je on bio prepreka, “vrata” koja su bila zatvorena i kušnje nisu mogle doci do izražaja Međutim, kada su ta vrata provaljena – kada je Omer, radijallahu anhu, ubijen – (kaošsto je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio u hadisu) onda su nastupila velika iskušenja od strane munafika i drugih zlonamjernih ljudi. (Hadis u ovom značenju prenosi EI-Buhari 6/6031 Muslim 18/16)

Među prvim i najtežim iskušenjima u historiji Islama bilo je ubistvo Osmana, radijallahu anhu, kao što je to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio rekavši da će Osman, radijallahu anhu, ući u džennet, a prije toga će biti stavljen i na kušnju. (Hadis u tom značenju prenosi EI-Buhari 13/48)

Preseljenje (smrt)

Pobuna je prerasla u opsadu Osmanove r.a. kuće. Okupili su se stanovnici Egipta, Kufe i Basre, a bilo je i nekolicina muhadžira i ensarija koji su se kasnije razišli zbog obavljanja Hadždža. U petak 8. zul-hidžeta 35.HG pobunjenici su preskočili zidove kuće i sukobili se sa stražarima. U kuću su upali: Muhamed ibn Ebu-Bekr, Kenane ibn Bišr ibn Itab, Sevdan ibn Hamran i Amr ibn el-Hamk. Zatekli su Osmana r.a. kako čita Kur’an. Kenane je željeznom šipkom udario halifu, oborivši ga na stranu, a Amr ibn el-Hamk mu je sjeo na prsa i devet puta ga probo nožem. Halifa je umro sa riječima: “Neka je slavljen uzvišeni Allah”

To djelo su počinili zlikovci iz Iraka i Egipta koji su upali u Medinu, opkolili njegovu kuću i ubili ga, radijallahu anhu, dok je on učio Kur’an. Znajući da je to kušnja i belaj koji je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najavio, on je, radijallahu anhu, to strpljivo podnio i zabranio je ashabima i ostalim oko njega da se oružano suprostave tim zlikovcima, ne želeći da se krv proliva zbog toga.

Sa ovim događajem počela su velika iskušenja i došlo je do razilaska medu muslimanima, pa čak i do borbi među njima. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je znao da će se u vrijeme ashaba desiti te kušnje. To se vidi iz hadisa u kojem se prenosi da se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, popeo na jednu od kula u Medini i upitao ashabe:

– “Vidite li ono što ja vidim?

– Ne vidimo – odgovoriše ashabi.

– Ja zaista vidim iskušenja koja padaju medu vaše kuće kao što pada kiša.” (

Muslim 18/7)

En-Nevevi, rahimehullah, kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uporedio iskušenja sa kapima kiše zbog njihovog mnoštva i obilnosti. Ta iskušenja će zadesiti sve ljude kao što se to desilo u bici na Džemelu, Siffinu, Harri, ubistvo Osmana, radijallahu anhu, i ubistvo Husejna, radijallahu anhu, i sl.

U najavljivanju ovih događaja, zatim njihovom ostvarivanju dokazuje se još jedna od Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, mu’džiza (nadnaravnih djela).

Kao što sam već napomenuo ubistvo Osmana, radijallahu anhu, je bilo povod i razlog pojavljivanja drugih kušnji kao što su bitke na Džemelu, Siffinu, pojavljivanje Havaridža i drugih. Takođe od kusšnji koja je zadesila islamski ummet je bila bitka Harre.

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara