Press "Enter" to skip to content

UČITE NOĆAS OVU DOVU I ALLAH ĆE VAM PODARITI LIJEP I UGODAN ŽIVOT

U ime Allaha Milostivog Samilosnog,Zahvala pripada Gospodaru svemira, Vladaru ljudi, Milostivom, Samilosnom. Mir i spas na Posljednjeg poslanika Muhammeda a.s., njegovu časnu porodicu i sve one koji slijede put istine, put pravde i milosti. Amin!Svaki čovjek na ovoj zemaljskoj kugli traga za srećom. Ne postoji niti jedan čovjek koji ne traži sigurnost, dobar profit i sretan život. Ljudska duša traži ljubav, a ljubav je u sreći duše i ljudskog tijela. Islam je na realan način spojio ove dvije vrijednosti koja svaka za se ima hranu. Dobro je poznata izreka od hazreti Pejgambera a.s: “Jedan sahat posveti ovom svijetu, a sljedeći onom (Ahiretu.)” (Omer ibn Hattab).Mnogi ljudi teže ka bogatstvu ovoga svijeta i njegovim prolaznim ljepotama, što je realnost naših života. Međutim, postoji jedna granica gdje čovjek ne bi smio sebi da dozvoli da je pređe, zato što bi konačni cilj trebao biti Ahiret i da zadovoljstvo ovim svijetom sačinjava čovjekovu privremenu sreću. Naprotiv, islam je definisao sreću svakog pojedinca jednim lijepim hadisom Poslanika a.s. u kojem on kaže: “Zaista, istinsko bogatstvo je bogatstvo čovjekove duše.” (Buharija i Muslim, Mutefekun alejhi)

Dragi vjernici, istina je da je bogat samo onaj koji je zadovoljan, jer onaj koji se ne zadovoljava malim stvarima, više i ne zaslužuje. Čovjek koji je zadovoljan onim što posjeduje od imetka, pa je to njemu i njegovom nefsu dovoljno, najsretniji je insan. Sreća je uz one koji nisu halapljivi, koji drugima udjeljuju i dobro kroz vid zadovoljstva preporučuju.Jedna prelijepa mudrost nam govori da je sreća upitana gdje stanuje, ona odgovara da je u srcima zadovoljnih. Naš Gospodar Allah dž.š. uči nas da budemo zahvalni i zadovoljni Njegovim određenjem, pa kaže: “Ono što ti dajem uzmi i zahvalan budi.” (El-Eraf, 44)

اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها و اجرنا من خزى الدنيا و عذاب الاخرة
Allahumme ahsin akibetena fil umuri kulliha ve edžirna min hizji-d-dunja ve azabi -l-ahireti.Onaj ko uobičaji da uči ovu dovu, Allah , dž.š., će mu dati da lijepo živi i na lijep način da preseli i da mu rastanak sa ovim svijetom bude lahak.

Ismet ef. Bašić

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *