Učite ovu dovu za zaštitu djece

svjetlo-dunjalukaPrenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallahu alejhi we sellem, tražio zaštitu za Hasana i Husejna učeći slijedeću dovu: “U’izukuma bi kelimatillahit-tammati min kulli šejtanin ve hammeh, ve min kulli ‘ajnin lammeh.”

(Stavljam vas pod zaštitu Allahovih savršenih riječi od svakog šejtana i zla onoga što gmiže i svakog oka zavidnog.)

svjetlo-dunjaluka.com

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara