Ukoliko muž zatraži da zadovolji svoje intimne potrebe, žena će mu…

Ukoliko muž zatraži da zadovolji svoje intimne potrebe, žena će mu to ispuniti pa makar hljeb stavila u peć da se peče. To se temelji na hadisu koji Talk b. ‘Ali, r.a, prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s: Ako čovjek pozove svoj suprugu da zadovolji svoje potrebe, neka mu dođe, pa makar hljeb stavila u peć!108 El-Mubarekfuri, tumačeći ovaj hadis, kaže da je žena dužna udovoljiti svom suprugu, pa makar stavila hljeb u peć, budući da se ne smije micati od peći, kako hljeb ne bi zagorio i postao neupotrebljiv. Preče je da hljeb izgori, nego da muž izgubi strpljenje i ode u zinaluk. 109 Uvjet za Džennet je i muževo zadovoljstvo Koliko su značajni harmonični odnosi između muža i žene najbolje dočarava hadis Ummi Seleme, r.a, u kojem Allahov Poslanik, s.a.v.s, uvjetuje ulazak u Džennet muževim zadovoljstvom suprugom. On kaže: Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet/1 10 108 Hadis bilježi Tirmizi u Sunenr1: 10 –

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara