Upozorenje onima koji propuštaju ikindiju-namaz

Od Abdullaha ibn Omera, Allah bio zadovoljan njima dvojicom, se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao:

“Svako ko propusti obaviti ikindija-namaz, kao da je doživio gubitak u svojoj porodici i u imovini svojoj!”

Muslimova zbirka hadisa (sažetak)

NoviHorizonti

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara