Uputstva šejha Nazima, kako preživjeti treći svjetski rat (ARMAGEDON)

Moj Šejh mi je dao garanciju za ljude u toku Armagedona. On mi je dao tri glavna uputstva. Ako se ona poštuju, osoba ne može biti povrijeđena u ratu. Ovo nije nešto radi čega treba plakati, ne. Nemoguće je za one koji poriču Stvoritelja da prežive. Nikada! Pa čak i ako je to tvoj otac, tvoja majka, tvoja kćerka, tvoja sestra, ili tvoj brat! Nemoguće je!

Nemoguće je za one koji poriču Stvoritelja da prežive. Ti ljudi moraju biti ubijeni. Oni će se poubijati međusobno. Ako je neko od rođaka poricao Poslanika, oni bi se borili protiv njih i ubili ih.

Surovi ljudi ne mogu preživjeti. Surovi ljudi neće preživjeti.

Zavidni ljudi, zavidni ljudi su neprijatelji ljudskog roda. Oni će biti ubijeni i povrijeđeni sudeći po količini zavisti u njihovim srcima.

Nemoguće je za vjernika da bude ubijen tokom Armagedona, kao i za ljude koji čine dobra djela i imaju dobre namjere. To je nemoguće, ali oni koji nanose štetu čovječanstvu, imaju puno neprijatelja, i poriču Stvoritelja, oni moraju biti ubijeni. To je njihova kazna.

ZAŠTITAŠejh Nazim je propisao zikr koji se treba učiti kada rat počne, i onda da se svaki dan uči:

100 x Hasbun Allahu ve ni` amel vekil
100 x La illahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin
40 x Salavat Tundžina (ALLAHUMME SALLI ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN SALATEN TUNDŽINA BIHA MIN DŽEM-IL EHVALI VEL-AFAT, VE TAKDI LENA BIHA DŽEMI’ AL-HADŽAT VE TUTAHHIRUNA BIHA MIN DŽEM’IS-SEJJI’AT, VE TERFE’UNA BIHA EALED-DEREDŽAT, VE TUBELLIGUNA BIHA AKSAL-GAJAT, MIN DŽEMI’ILHAJRATI FIL-HAJATI VE BA’DEL-MEMAT! BI RAHMETIKE, JA ERHAMER-RAHIMIN!)
Šejh Nazim Haqqani

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara