Uticaj džina na čovjeka

PITANJE: Selam alejkum! Da li je moguće da džini mogu utjecati na oca ili majku – posebno ako je jedno od njih prije braka bilo, a možda i dan-danas, liječeno od opsjednutosti zaljubljenog džina – pa da ne mogu zavoljeti svoje dijete, bebu?

ODGOVOR: Ve alejkumusselam ve rahmetullah! Allah Uzvišeni je iz svoje mudrosti stvorio ljude i džine, meleke i ostala bića i iskušao je džine, a pogotov šejtane među njima da mogu, iako im je to strogo zabranjeno, ući u insana ili ga spolja nagovarati na zlo te mu praviti određene smetnje. Širok je spektar njihovog negativnog uticaja na ljude ali to se sve dešava nakon Allahove odredbe SAMO I ISKLJUČIVO ONOLIKO KOLIKO IM SE INSAN PREPUSTI! Čovjek je jači od džina, pametniji, psihički i vjerski sposobniji i ne bi smio sebi dozvoliti da mu džin pravi takve smetnje, a on ima dovu kao najbolje oružje, a potom i dr. vrste lijekova.

Allah nas u Kur’anu obavještava da šejtani imaju vlast samo nad onima koji im se predaju ili pokoravaju kao što stoji u 100.ajetu iz sure En Nahl: ”Njegova vlast je samo nad onim koji ga za zaštitnika uzimaju i koji druge Allahu pripisuju”. Na onome ko je iskušan nekim od problema uzrokovanim džinima je da se istinski vrati vjeri, ostavi velike grijehe, poduči ispravnom vjerovanju i liječenju, osloni istinski na Allaha i Njemu iskreno i ponizno u dovi obrati, a potom da potraži lijek u šerijatskoj rukji, hidžami i sl. pa će se ili potpuno izliječiti ili šejtansko djelovanje uveliko ograničiti i onemogućiti mu da utiče na normalan život i vjerovanje. Allah najbolje zna i od Njega se svako dobro traži i očekuje.

Na pitanja odgovorio Jasmin Durić, prof.

(n-um.com)

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara