Press "Enter" to skip to content

”Veličajte Allaha kod svakog kamena i kod svakog stabla, možda će oni biti svjedoci u vašu korist na Sudnjem danu”

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Svako naše djelo, svaka naša riječ i svaki naš pogled koji kriomice gleda u ono što je zabranjeno su zapisani, o njima zna sve Gospodar svjetova, Kojem ništa nije skriveno i Koji ništa ne zaboravlja.

Svaki čovjek će na Sudnjem danu čitati svoju knjigu i vidjeti šta je vlastitim rukama uradio i priremio za sebe. Pa, hoće li nas naša djela i naše riječi obradovati kada se sretnemo sa njima na Sudnjem danu? Hoće li nam biti drago da čitamo knjigu naših djela pred svim ljudima, kada nam Uzvišeni Allah bude rekao: “Čitaj knjigu svoju, dosta ti je danas što ćeš svoj račun polagati!” (El-Isra’, 14.)

Ko pusti suzu kajući se zbog učinjenih grijeha, ko korača do džamije radi namaza, ko dnevno prouči makar jedan ajet iz Allahove Knjige, ko napoji žednog makar sa gutljajem vode i nahrani gladnog makar sa pola hurme, svako naše dobro djelo teško koliko zrno gorušice naći ćemo kod Allaha, ništa neće biti izostavljeno niti izgubljeno. Stoga, nemojmo zanemariti niti omalovažavati ni jedno dobro djelo, čak i ako se radi o osmijehu u lice brata muslimana.

Također, ko pojede zalogaj haram imetka, ko zapali vatru smutnje i neprijateljstva među muslimanima, čak i jednom riječju, ko povrijedi i ”ujede” za srce druge ljude ogovaranjem i potvorama, ko uvrijedi drugog čovjeka čak šapatom ili podrugljivim pogledom, sve će to naći zapisano u knjizi svojih djela i odgovarat će za ta djela.

U tom smislu su ajeti: ”Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova; onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjet će ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjet će ga.” (Ez-Zilzal, 6.-8.)

Kako će to samo mučna i teška situacija biti, zemlja, neživa bića, koja inače ne mogu govoriti, tlo pod našim nogama, govorit će jasno i razgovjetno na Sudnjem danu, kako bi bili svjedok za nas ili protiv nas, svjedočit će o svim našim grijesima i svim našim dobrim djelima koja smo činili.

Knjiga djela je Allahov dokaz protiv ljudi, kao što dolazi u ajetima: ”On ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan Onaj koji bdije.” (Kaf, 18.) Zatim: ”Ova Knjiga Naša o vama će samo istinu reći, jer smo naredili da se zapiše sve što ste radili.” (El-Džasije, 29.)

Zašto je Allah naredio da se zapisuju naša djela? Zar meleki nisu svjedoci naših djela? Zar zemlja neće svjedočiti na Sudnjem danu za nas ili protiv nas? Zar Allah nije dovoljan kao svjedok? Jeste, ali je potrebna i knjiga ljudskih djela u kojoj je zapisan i najmanji grijeh i najmanje dobro djelo, da čovjek ne bi imao nikakve isprike pred Gospodarom svjetova. Jer, dolazili su mu Allahovi poslanici kao opominjači, objašnjeni su mu dokazi, objašnjen mu je cilj života na Zemlji, pa ko svoj život upropasti i potroši u igri, zabavi i nemaru neka ne krivi nikoga osim samog sebe.

Uzvišeni Allah, objavio je: ”I Knjiga će biti postavljena i vidjet ćete grješnike prestravljene zbog onog što je u njoj. ‘Teško nama!’ – govorit će – ‘kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala!’ – i naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti.” (El-Kehf, 49.)

  Svaki čovjek će dobiti knjigu svojih djela, neko u desnu a neko u lijevu ruku. To će biti zastrašujući prizor na Sudnjem danu, kada ljudi izađu iz svojih grobova poput raštrkanih skakavaca, tada će izaći i listovi, odnosno knjige njihovih djela iz Allahovih riznica i svaka knjiga će prepoznati svoga vlasnika na osnovu njegovih djela i bit će spuštena u njegovu ruku.

Onaj kome knjiga njegova bude data u desnu ruku njegovu, reći će: “Evo vam, čitajte knjigu moju, ja sam čvrsto vjerovao da ću račun svoj polagati.” (El-Hakka, 20.)

A onaj kome knjiga bude data u lijevu ruku, njegova sudbina će biti u znaku tuge i propasti, i govorit će: “Kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije i da ni saznao nisam za obračun svoj! Kamo sreće da me je smrt dokrajčila, bogatstvo moje mi nije od koristi, snage moje nema više!” (El-Hakka, 25.-29.)

Dakle, naše stanje na Sudnjem danu povezano je sa našim djelima. Nema sreće ni dobrog stanja bez dobrih djela, a nema dobrih djela bez popravljanja stanja u našim srcima. Uzvišeni je objavio: ”Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni.” (Er-Ra’d, 11.) Zatim: ”A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili.” (El-A’raf, 96.)

Peti pravedni halifa Omer ibn Abdul-Aziz uspostavio je pravdu, tako da nije bilo siromašnog čovjeka u cijeloj islamskoj državi, jer sa pravdom dolazi berićet i prosperitet, a što se zuluma i nepravde tiče, nepravda briše i odagnava berićet iz života. Zato ne čini zulum nikome, inače će tvoja dobra djela propasti i na Sudnji dan ćeš doći kao bankrot i stradalnik.

Ibn Hatim je govorio: ”Ni zbog čega nisam strahovao kao zbog čovjeka kojem sam učinio zulum, svjestan da on nema drugog pomagača osim Allaha, pa mi on kaže: ‘Dovoljan je Allah između mene i tebe.’ A to potvrđuju i riječi Uzvišenog Allaha: ”A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici! On im samo pušta do Dana kada će im oči ostati otvorene.” (Ibrahim, 42.)

Dok je halifa Sulejman ibn Abdul-Melik držao hutbu, jedan od prisutnih muslimana mu je doviknuo: ”O Sulejmane, sjeti se ”Dana ezana” (tj. dana dozivanja)!” Sulejman ibn Abdul-Melik je prestrašen sišao sa minbera i upitao čovjeka: ”Koji je to dan?” Čovjek je odgovorio citirajući mu ajet: ”A onda će jedan glasnik među njima, da ga i jedni i drugi čuju, viknuti: ‘Neka Allahovo prokletstvo ostane nad onima koji su se prema sebi ogriješili.”’ (El-A’raf, 44.)

Učeni i pobožni muslimani ostavili su nam sljedeću oporuku: ”Ko popravi svoju nutrinu (tajnost), Allah će poraviti njegovu vanjštinu (javnost), ko popravi svoj Ahiret, Allah će popraviti njegov dunjaluk, ko popravi ono što je između njega i Allaha, Allah će popraviti ono što je između njega i ljudi.”

Znaj da je svaki tvoj organ emanet. Tvoj jezik je emanet, tvoj sluh je emanet, tvoj vid je emanet, tvoj razum je emanet, tvoje vrijeme je emanet, pa boj se Allaha u pogledu tvojih organa i dobro pazi kakva će djela činiti, jer je svaki tvoj organ ključ koji će ti otvoriti ili vrata Dženneta ili vrata Džehennema.

I razmišljaj o danu u kojem će Zemlja vijesti svoje kazivati, kao što dolazi u ajetu: ”Toga Dana će ona vijesti svoje kazivati.” (Ez-Zilzal, 4.-5.)

Prenosi si se od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., proučio gornji ajet, zatim je upitao: ”Znate li koje su to njezine vijesti?” Rekli su: ”Allah i Njegov Poslanik znaju.” Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Njene vijesti znače da će Zemlja svjedočiti za svakog čovjeka o onome šta je radio na njezinoj površini, govoreći: ‘Uradio si toga dana to i to, uradio si toga dana to i to.’ To su njezine vijesti.” (Tirmizi)

Da, zemlja će govoriti na Sudnjem danu jer će joj Allah narediti. Reći će: ”Taj i taj je na tom i tom mjestu pio alkohol, taj i taj je na tom i tom mjestu činio blud, taj i taj je toga i toga dana izdao emanet, taj i taj je toga i toga dana slagao i varao u trgovini, taj i taj je na tom i tom mjestu činio sedždu i plakao, taj i taj je na tom i tom mjestu učio Kur’an, taj i taj je na tom i tom mjestu pomogao obespravljenog i udijelio sadaku….”

Prenosi se da je Ebu Derda, r.a., govorio: ”Veličajte Allaha kod svakog kamena i kod svakog stabla, možda će oni biti svjedoci u vašu korist na Sudnjem danu.”

Blago onome kome Zemlja i određena mjesta na zemlji budu svjedočili na Sudnjem danu da je na tim mjestima učio Kur’an, klanjao namaz, udijelio sadaku, pomogao obespravljenog, i sl., a teško onome kome Zemlja i određena mjesta na zemlji budu svjedočila da je na tim mjestima pio alkohol, činio blud, krao, varao, lagao, izdao emanet, ubio nevinog čovjeka, činio zulum.

Rečeno je: ”Allah je skrio troje u drugo troje. Skrio je Svoje zadovoljstvo u pokornosti Njemu, skrio je Svoju srdžbu u činjenju grijeha, skrio je Svoje evlije među ljudima. Stoga, ne omalovažavaj ni jedno dobro djelo, možda se u njemu krije Allahovo zadovljstvo, ne smatraj malim ni jedan grijeh, možda se u njemu krije Allahova srdžba i ne omalovažavaj ni jednog vjernika, možda je on Allahov evlija.”

Saff

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Zabranjeno kopiranje!