VRATILI SE IZ MRTVIH DA BI REKLI ISTINU

Zejd bin Haridža al Ensari:

Seid ibn Musejjeb prenosi:

„Zejd bin Haridža al-Ensari je umro za vrijeme vladavine Osmana ibn Affana. Kada je bio umotan u ćefine i pripremljen za dženazu, čudan zvuk se začuo iz njegovih grudi, zatim je Zejd ustao i rekao: ‘Ahmed! Ahmed! On je u prvoj knjizi! Ebu Bekr je govorio istinu! Omer je govorio istinu! Osman je govorio istinu!

(al-Bidajje ven-Nihajje, 6/293)

Seid potom reče:

‘Nemalo potom je umro drugi čovjek. Kada je bio umotan u ćefine i pripremljen za dženazu, zvuk se začuo iz njegovih grudi. Čovjek ztaim ustade i reče: ‘Zejd bin Haridže je govorio istinu!’

(Medžma az-Zeva’id, 8/230)

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara