Vrijednost ibadeta jedne minute u noći Lejletul-kadr

Jedna minuta ibadeta u noći Lejletul-kadr je vrijedna kao ibadet 72 dana

Lejletul-kadr je noć bolja od 1000 mjeseci ili 83.3 godine. 1000 mjeseci kada se pretvori u dane dobijemo oko 29.500 dana, što izađe oko 708.000 sati ili 42.480.000 minuta. Ako bi rekli da noć traje…

oko 7-8 sati, onda je 1 sahat u toj noći vredniji od 11.3 godine, a jedna minuta od 72 dana. Onaj koga prođe 1 minuta – u dangubi – u toj mubarek noći kao da ga je prošlo 72 dana ibadeta.

Hfz. Amir Ì. Smajić

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara