Jedan od načina da ustanovite da  li imate džinne u sebi jeste i metoda MEDITACIJE.

Zatvoriti oči i početi učenje sa euzubismilom. Zamisliti sebe u tavafu ili prislonjenim uza zid Kabe. Ne mijenjati misao par minuta. Ukoliko je džin u tijelu, napraviti će pokret jer i sama pomisao na mijesto u kojemu postoji visoka koncentracija pozitivnih ruhova, dovodi ga u očajno stanje u kojemu ne može izdražati pa teži izlasku vani.

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara