Za post se nagrada uvećava za više od sedam stotina puta

U dva Sahiha je zabilježeno od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svako čovjekovo djelo pripada njemu, dobro djelo se nagrađuje deseterostruko do sedam stotina puta. A Uzvišeni Allah dželle ša’nuhu, je rekao: “Osim posta, on pripada Meni i Ja za njega posebno nagrađujem. Postač ostavi svoje jelo, piće i požude radi Mene.” 

Postač ima dvije radosti: radost kod iftara i radost kod susreta sa njegovim Gospodarom. Zaista zadah postača je kod Allaha bolji od mirisa miska. ” (Buhari 1894.)

Iz knjige: Ramazan u svijetlu tefsira, hadisa i fikha | Zehrudin Junuzović

Priprema i obrada: Svjetlo Dunjaluka Portal

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara