Za sedam stvari će vam pristizati nagrada i kad preselite na Ahiret

Za sedam stvari će Allahovom robu pristizati (teći) nagrada, a on je mrtav u svom kaburu:

  • Ko drugoga nečemu poduči
  • Ko (u neko mjesto) provede tekuću vodu (rijeku)
  • Ko iskopa bunar
  • Ko zasadi drvo (palmu)
  • Ko sagradi džamiju
  • Ko iza sebe (u nasljedstvo) ostavi Mushaf (da se iz njega uči)
  • Ko iza sebe ostavi dijete koje će tražiti oprosta za njega nakon njegove smrti (jer ga je on tako podučio i odgojio).

Izvor: Sujutijeva zbirka hadisa ( Sahih i Hasen)

Putem Islama

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara