Zabranjeno je drugima prenositi ono što se doživljava pri intimnom odnosu

Strogo je zabranjeno drugima pričati ono što doživljavamo prilikom intimnog odnosa ili opisivati sam čin tog odnosa. Allahov Poslanik, s.a.v.s, u hadisu koji prenosi Ehu Se’id el- Hudri, r.a, to jasno naglašava: Kod Allaha će, zaista, na  Sudnjem danu imati najgori položaj onaj čovjek i žena koji imaju intimni odnos, a onda otkriju te tajne/58

NoviHorizonti

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara