Press "Enter" to skip to content

Želiš da ti se otvore svih osam džennetskih vrata? – Prouči ovaj zikr…

Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Ko god se abdesti, upotpunjavajući svoj abdest, pa potom kaže: Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i daje Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik (EŠHEDU EN LA ILAHE ILLALLAH VE ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU), sigurno će mu se otvoriti svih osam džennetskih kapija da uđe na koju želi“. (Muslim)

http://dzemat-sabah.com/ n-um.com

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *